Cryptobeginner.nl

Bitcoin Koers

BTC

http://www.bitcoin.org

$46,105.81 +1.91%

Market Cap

$714.649.555.742

Market Cap verschil 24h

$33.848.579.521

Volume 24h

$47.115.441.827

Market Cap dominatie

41,87%

Circulerend aanbod

18.940.218

Max

21.000.000 

Bitcoin (BTC) kopen bij

Bitvavo is een van de meest gebruikte cryptocurrency exchanges in Nederland met meer dan 150 crypto coins beschikbaar en de optie om met iDeal te betalen.

Bitcoin kopen? Dat kan bij onderstaande aanbieders. Bij de meeste aanbieders is het mogelijk om te kopen met iDeal, maar ook het overschrijven naar de bank wordt vaak geaccepteerd.

Actuele Bitcoin Koers

Wil je Bitcoin kopen? Ga naar Bitvavo

Bitcoin Details

Start Date

2009-01-03

Afkorting crypto Bitcoin

BTC

Type coin

cryptocurrency

BTC/BTC ratio

$37.809,00(BTC)/$37.809,00(BTC)

Koers veranderingen BTC

BTC koers afgelopen 24 uur

stijging van 4,88%

Koers afgelopen 7 dagen

daling van 10,82%

Koers afgelopen 30 dagen

daling van 25,65%

Koers afgelopen 365 dagen

stijging van 16,78%

Bitcoin prijs

$37.809,00

Market cap rank

$1.01

Circulating supply

ccw_circulating_supply]

Trading volume 24h

$47.115.441.827

Market cap dominance

41,87%

Wat is Bitcoin

Bitcoin is ’s werelds eerste, echte cryptocurrency. Het betreft hier een gedecentraliseerd betaalmiddel welke het mogelijk maakt om zonder tussenkomst van een derde partij transacties uit te voeren. Dit betekent dat het netwerk peer-to-peer is. In de praktijk betekent dit dus dat alle transacties rechtstreeks uitgevoerd worden tussen de verschillende betrokken personen. De verificatie van de transacties gebeurt middels een netwerk van nodes. De transacties worden vervolgens opgeslagen in de blockchain. Deze laatste is een openbare, gedistribueerde database waar gemiddeld om de 10 minuten tijd een blok aan wordt toegevoegd. Ondanks het feit dat veel mensen het concept van de blockchain integraal toeschrijven aan Bitcoin en haar uitvinder ‘Satoshi Nakamoto’ is dit niet helemaal correct. Het oorspronkelijke concept van de blockchain werd dan ook reeds in zekere zin beschreven in het jaar 1998. Dit gebeurde door Wei Dai. Het was uiteindelijk wel Satoshi Nakamoto (een pseudoniem voor voor één persoon of een groep van personen achter Bitcoin) die ze voor het eerst daadwerkelijk wist te praktiseren onder de vorm van opensourcesoftware bij Bitcoin.

Het ‘genesisblok van Bitcoin’

Elke cryptocurrency beschikt over een zogenaamde ‘genesisblok’. Het gaat hierbij om de eerste blok die voor de cryptocurrency tot stand is gekomen. De genesisblok van Bitcoin dateert van 3 januari 2009. De blok zou zijn aangemaakt om 18:15:05 GMT. Opvallend is ook dat de blok een bepaalde tekst bevat. Deze tekst luidt; “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”. Ondanks het feit dat de eerste blok voor Bitcoin dus is ontstaan op 3 januari liet de eerste transactie nog even op zich wachten. Deze werd uitgevoerd door Satoshi Nakamoto op datum van 12 januari 2009. De transactie werd verstuurd naar Hal Finney.

De werking van Bitcoin in de basis

De theorie achter Bitcoin is bijzonder interessant. Zij die er zich in willen verdiepen en bijgevolg ook de oorspronkelijke filosofie van Satoshi Nakamoto willen leren kennen doen er goed aan om zich even te verdiepen in de zogenaamde ‘whitepaper’ welke door Satoshi Nakamoto werd gepubliceerd. In de basis werd Bitcoin dus in het leven geroepen om de macht die banken over ons dagelijks leven hebben in te perken. Op het ogenblik dat er een bepaald fiat-bedrag moet worden overgemaakt verloopt deze transactie immers altijd via een bank. Bovendien is het ook vaak zo dat internationale transacties gepaard gaan met niet onaanzienlijke kosten. De komst van Bitcoin moest er dus niet alleen voor zorgen dat mensen hun geld terug volledig in eigen beheer kunnen hebben, daarnaast heeft het ook als doel om de vele kosten voor (internationale) transacties in te perken. Bitcoin maakt dus gebruik van een technologie welke we de ‘blockchain’ noemen. Deze blockchain beschikt over een soort van logboek waar alle transacties in zijn terug te vinden. De blockchain is niet geheim en heeft een publiekelijk karakter. Dit betekent onder meer dat ze wordt verspreid over knooppunten van het zogenaamde peer-to-peer-netwerk waar gebruik van wordt gemaakt. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen aan dit netwerk. Om de vereiste beveiliging te voorzien wordt er gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘cryptohashing’. Deze dient er niet alleen voor te zorgen dat BTC-tokens uitsluitend kunnen worden uitgegeven door de eigenaar er van, maar ook dat dit per token slechts één keer kan gebeuren. In eerste instantie bleek het nog niet zo eenvoudig om Bitcoin tokens aan te kunnen kopen, maar tegenwoordig is daar (gelukkig maar) verandering in gekomen.

Hoe verloopt een Bitcoin transactie?

In theorie lijkt het uitvoeren van een Bitcoin-transactie een zeer eenvoudig iets. In de praktijk gaat er echter steeds een vrij complex gegeven achter schuil. De manier waarop een dergelijke transactie tot stand komt verloopt dan ook doorgaans in verschillende fasen. Wij hebben de exacte werking van een Bitcoin-transactie welke wordt uitgevoerd hieronder alvast even uitgebreid en stapsgewijs voor u beschreven. Om een bepaald bedrag aan Bitcoin te kunnen ontvangen wordt er een geheime sleutel gegenereerd van 32 bytes. Dit staat gelijk aan 256 bits. Op deze manier ontstaat een publieke sleutel waarbij er in de blockchain zelf een interne representatie wordt gemaakt van het bitcoinadres. Het publieke bitcoinadres wordt meegedeeld aan de betaler. Op het ogenblik dat de betaling is uitgevoerd zal er in de blockchain een transactie verschijnen met een bepaalde output. Deze output bestaat uit een combinatie van niet alleen de waarde van de transactie, maar ook de zogenaamde ‘hash’ van de publieke sleutel.

Een Bitcoin die in het bezit is van een bepaalde persoon bestaat dus eigenlijk uit een nog nooit uitgegeven transactieoutput. De eigenaar van de BTC-tokens is dan in het bezit van de geheime sleutel, de zogenaamde ‘private key‘. Gecombineerd met de betalingsopdracht is het op deze manier mogelijk om een code te genereren welke zal worden meegestuurd met de transactie. Op deze manier kan er door het netwerk worden gecontroleerd of de gebruikte private key inderdaad bij de hash van de publieke sleutel hoort of niet. Dit uiteraard zonder dat daarbij de nood bestaat om de geheime sleutel zelf af te leiden. Op het ogenblik dat er een controle van de output gebeurt maakt Bitcoin gebruik van de secp256k1 ECDSA standaard. De letters ‘SEC’ die deel uitmaken van de benaming staan voor ‘Standards for Efficient Cryptography’. De p vormt dan weer een verwijzing naar het feit dat er door de standaard een set van 6 parameters zal worden vastgelegd. De k verwijst vervolgens op haar beurt naar het gebruik van het zogenaamde ‘koblitzkromme’. Op 24 augustus van het jaar 2017 werd er voor gekozen om een belangrijke update door te voeren aan het netwerk van Bitcoin. De update had betrekking tot de activering van het langverwachte ‘Segregated Witness’. Deze bracht als belangrijkste wijziging met zich mee dat de beperking op vlak van blokgrootte tot 1 MB werd ingeperkt tot 4 miljoen WU’s.

Het onomkeerbare aspect van Bitcoin

Kenmerkend voor een transactie welke wordt uitgevoerd met Bitcoin is dat ze niet kan worden teruggedraaid. In principe zorgt dat er voor dat deze manier van werken voor de persoon die de betaling uitvoert minder veilig is. Op het ogenblik dat er een betaling in Bitcoin gebeurt voor de aankoop van een bepaald artikel voor ontvangst kan dit bedrag niet meer terug worden geclaimd in geval van problemen. Voor de ontvanger is een transactie met Bitcoin dan weer veiliger ten opzichte van een betaling met creditcard. In het laatste geval is het namelijk mogelijk dat de uitgevoerde transactie op vraag van de persoon die heeft betaald door de creditcardmaatschappij wordt ingetrokken. Bovendien kan er ook sprake zijn van een incasso welke door de betaler wordt gestorneerd. Het spreekt voor zich dat de persoon die betaalt wel de mogelijkheid heeft om aan de ontvangende partij te vragen om de Bitcoin-transactie terug te betalen. Het is echter aan deze laatste om daar al dan niet op in te gaan.

De schaalbaarheid van Bitcoin

Eén van de belangrijkste nadelen waar Bitcoin eigenlijk sinds haar lancering mee afgerekend heeft gekregen is het ontbreken van een absolute schaalbaarheid. De manier waarop een Bitcoin-transactie wordt uitgevoerd heeft er in de basis voor gezorgd dat er eigenlijk niet of nauwelijks sprake kan zijn van schaalbaarheid. Dit geldt niet in het minst omwille van het feit dat er een limiet geldt van 4 MWU per blok. Daarnaast is er bovendien ook nog de regel van elke 10 minuten een blok. Op deze manier wordt er een beperking opgelegd van tussen de 4 en 7 transacties per seconde. Concurrerende blockchain-projecten staan op dit vlak al veel verder. De komst van SegWit heeft gelukkig wel voor enige verlichting gezorgd.

In de praktijk is het ontbreken van een optimale schaalbaarheid een belangrijk nadeel van Bitcoin. De hoeveelheid aan mogelijke transacties ligt bij Bitcoin op moment van schrijven dan ook significant lager in vergelijking met bijvoorbeeld het systeem van pinbetalingen of creditcards. Dit zorgt er voor dat het betalen van kleine bedragen in Bitcoin eigenlijk nagenoeg onmogelijk is. Dit betekent echter niet dat de beperking van de blokgrootte geen bijdrage levert aan het systeem van Bitcoin, in tegendeel. De blokgroottebeperking werd immers ingevoerd in het jaar 2010 om zogenaamde denial-of-serviceaanvallen te kunnen counteren.

Bitcoin mining

Net zoals voor elk netwerk het geval is geldt ook voor Bitcoin dat ze op een bepaalde manier moet worden ondersteund. Deze ondersteuning vindt ze onder de vorm van ‘nodes‘ en ‘miners’. Een node is in principe niet zoveel meer dan een computer welke is voorzien van krachtige hardware en Bitcoinsoftware draait. Op deze manier kan ze meehelpen aan het verspreiden van informatie. Op het ogenblik dat er een transactie wordt uitgevoerd met behulp van een BTC-token is het zo dat de node die gaat goedkeuren. Vervolgens zal de informatie worden doorgestuurd naar de andere nodes die deel uitmaken van het netwerk. Deze zullen op hun beurt terug hetzelfde doen. Op deze manier wordt er verder gewerkt tot werkelijk elke node die deel uitmaakt van het netwerk de transactie heeft ontvangen. Bepaalde van de bovenstaande nodes zijn niet alleen maar nodes, maar echte ‘miners’. Het is hun functie om de transacties die zijn goedgekeurd te bundelen in een zogenaamde blok. Van zodra een dergelijke blok tot stand is gekomen wordt er verder gegaan met het ‘encrypteren’. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar. Het encrypteren kan immers pas gebeuren op het ogenblik dat er een complex, wiskundig vraagstuk wordt opgelost. Het uiteindelijke doel van het vraagstuk is om een bepaalde ‘nonce’ te vinden. Het vraagstuk is zo complex dat er zeer krachtige hardware nodig is om (zo snel mogelijk) het vraagstuk te kunnen oplossen. De nonce waarvan sprake is, is een getal welke zich kan bevinden tussen 0 en 4.294.967.296. Een eenvoudige opdracht staat de miners dus zeker en vast niet te wachten op het ogenblik dat er een nieuwe blok moet worden aangemaakt,… in tegendeel!

Op het ogenblik dat de nonce is gevonden zal deze worden gecombineerd met de data die afkomstig is uit de voorgaande blok. Vervolgens zal alles op hun beurt terug worden omgevormd door middel van de zogenaamde ‘hashfunctie’. Een dergelijke hashfunctie heeft als doel om alle data tot een soort van unieke code te verwerken. Dit gebeurt uiteraard op basis van een op voorhand vastgestelde grootte welke beter bekend staat als de ‘hash’. Voor het harde werk dat de miners leveren ontvangen ze van het netwerk een bepaalde vergoeding. Dit zorgt er voor dat het voor partijen interessant blijft om het netwerk in stand te houden.

Welke vergoeding in ruil voor Bitcoin mining?

De exacte vergoeding die de miner ontvangt voor zijn ‘diensten’ is steeds afhankelijk van de ‘block reward’ die op dat moment van toepassing is. Het is namelijk zo dat er sprake is van een bepaalde bovengrens op vlak van het aantal Bitcoin welke ooit in omloop kan komen. Bovendien is het ook nog eens zo dat er sprake is van Bitcoin mining welke op een bepaald ogenblik zal stoppen. Zijn alle tokens gemined, dan spreekt het voor zich dat er geen verdere mining activiteiten (in de letterlijke zin van het woord) meer zijn vereist. Bitcoin staat er om bekend over een max. supply te beschikken van 21.000.000 BTC. Dit betekent dat er nooit meer dan deze hoeveelheid in omloop kan komen. De hoeveelheid Bitcoin welke de miners als ‘beloning’ kunnen opstrijken halveert per elke 210.000 blokken die zijn gemined. Toen de eerste blokken werden gemined was er nog sprake van een reward van zomaar even 50 BTC. Inmiddels is deze hoeveelheid reeds aanzienlijk geslonken naar 6,25 Bitcoin per blok. Ondanks het feit dat de moeilijkheidsgraad dus toeneemt neemt de vergoeding af. Een beetje de omgekeerde wereld, maar het is precies hoe het systeem van Bitcoin is bedoeld. Het feit dat de mining-activiteiten in de klassieke zin van het woord voor Bitcoin ooit zullen stoppen boezemt miners de nodige angst in. Toch is dat nergens voor nodig. De algemene verwachting is namelijk dat de laatste blok van Bitcoin zal worden gemined ergens rond het jaar 2140. Voor de huidige generatie miners dus geen probleem…!

Het ‘Proof-of-Work’ principe van Bitcoin

Aan de basis van de manier hoe Bitcoin werkt ligt het zogenaamde ‘Proof-of-Work‘ algoritme. De naam van het algoritme is een verwijzing naar de acties die moeten worden ondernomen door miners om een blok te kunnen encrypteren. In eerste instantie viel het minen van Bitcoin behoorlijk goed mee, maar naarmate er meer blokken waren gemined is de moeilijkheidsgraad sterk de hoogte in gegaan. Dit heeft er voor gezorgd dat er op vandaag een ongelofelijke computerkracht is vereist om de wiskundige vraagstukken te kunnen oplossen. De tijd dat u er gewoon voor kon kiezen om te minen met uw eenvoudige desktop of laptop behoort dus definitief tot het verleden. Wilt u tegenwoordig als miner fungeren? Dan dient u daarvoor dan ook rekening te houden met een zeer aanzienlijke investering in mining apparatuur. Op deze manier weet het netwerk dan weer wel dat de miner betrouwbaar is. Ondanks het feit dat het Proof-of-Work algoritme van Bitcoin in de basis natuurlijk zeker niet slecht is moet het gezegd dat ze door de jaren heen ook een beetje is achterhaald. Er zijn sinds de lancering van Bitcoin op de markt dan ook heel wat nieuwe algoritmes verschenen. Misschien wel de meest interessante luistert naar de naam ‘Proof-of-Stake‘. In dit geval zijn er geen miners meer vereist waardoor ook de enorme computerkracht en het bijbehorende energieverbruik tot het verleden behoren. Het enige wat u nog hoeft te doen is uw tokens in een wallet stoppen. Op deze manier helpen ze mee om het netwerk in stand te houden. In ruil voor het vasthouden van uw tokens zult u dan vervolgens ook een bepaalde vergoeding krijgen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het ‘Proof-of-Stake’ systeem niet alleen energiezuiniger, maar ook veel toegankelijker is in vergelijking met het ‘Proof-of-Work’ algoritme.

Wat gebeurt er wanneer alle Bitcoin tokens in circulatie zijn?

Het moment waarop de laatste token van Bitcoin in circulatie wordt gebracht zal natuurlijk een zeer belangrijke mijlpaal vormen voor het hele project. Veel mensen zijn echter ook angstig voor dit moment, want als er geen tokens meer ‘gemaakt’ kunnen worden, waarom zouden partijen er dan nog voor kiezen om hun rekenkracht uit te lenen aan het netwerk? Zeer eenvoudig. Op het ogenblik dat er geen mining rewards meer kunnen worden verstrekt zal er over worden gestapt op een nieuw vergoedingsmodel. Vanaf dat moment zullen de partijen die de transacties valideren dan ook aanspraak kunnen maken op de ‘Satoshi/byte fee’. De Satoshi/byte fee heeft betrekking tot de kosten die bij elke transactie horen. Een Satoshi staat bekend als de kleinst mogelijke eenheid die van toepassing is bij Bitcoin. Het gaat hierbij dan ook om één honderd miljoenste van een volledige BTC-token. De benaming ‘Satoshi’ verwijst uiteraard naar de tot op moment van schrijven onbekende persoon (of groep van personen) achter het Bitcoin project. Op het ogenblik dat er een transactie wordt uitgevoerd zal deze door de miners ook in de toekomst worden gevalideerd. Voor het processen van de transactie zal er dan vervolgens een bepaalde vergoeding worden toegekend. Op deze manier zal het voor Bitcoin miners financieel nog steeds interessant zijn om hun rekenkracht uit te lenen aan het netwerk van ’s werelds eerste, echte cryptocurrency.

Veelgestelde vragen over Bitcoin

De informatie welke is terug te vinden op deze pagina heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat u een goed beeld heeft gekregen van wat Bitcoin nu precies is en wat u er in de praktijk mee kunt doen. Dit gezegd zijnde is het zo dat bepaalde vragen steevast terug blijken te komen bij mensen die bijvoorbeeld Bitcoin willen kopen. Omwille van deze reden hebben we tot slot nog even de vijf vaakst gestelde vragen bij elkaar gezocht en voor u op een rijtje gezet.

1.) Wat betekent ‘gedecentraliseerd’?

Eén van de eerste begrippen waarmee u geconfronteerd zult worden op het ogenblik dat u zich gaat verdiepen in Bitcoin of een andere cryptocurrency is ‘gedecentraliseerd’. Voor veel mensen is het niet meteen duidelijk wat hier nu precies mee wordt bedoeld. In principe betekent gedecentraliseerd dat er geen bedrijf of instelling verantwoordelijk is voor het uitvoeren van uw transactie. Concreet geldt voor Bitcoin bijvoorbeeld dat er geen sprake is van een centrale bank die inmenging heeft in de transacties die worden uitgevoerd. Elke betaling met Bitcoin verloopt over het netwerk met nodes die zich overal ter wereld kunnen bevinden. In vergelijking met fiat-geld bent u voor het uitvoeren van betalingen dus nooit afhankelijk van één concrete partij.

2.) Is beleggen of investeren in Bitcoin veilig?

De vaakst gehoorde vraag heeft betrekking tot de veiligheid van Bitcoin. In tegenstelling tot wat de media ons vaak wil doen geloven is er absoluut geen directe link tussen criminele organisaties en Bitcoin. Sterker nog, gerenommeerde financiële partijen zoals bijvoorbeeld Stanley Morgan beschikken reeds over een bepaalde betrokkenheid / participatie in Bitcoin. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat Bitcoin een bijzonder volatiel, financieel product is. Wat dit betreft mag ze dan ook nooit zomaar worden vergeleken met bijvoorbeeld een spaarrekening waar geld op wordt geplaatst. Speculeren op een aantrekkelijke koersevolutie of zelfs koersexplosie van Bitcoin is leuk en interessant, maar het kan ook helemaal fout gaan. Omwille van deze reden wordt het steeds aangeraden om alleen maar geld in Bitcoin te investeren welke u kunt missen. De koers kan immers op eender welk moment enorme sprongen maken.

3.) Kan ik met Bitcoin ook echt betalen?

Het is absoluut mogelijk om met Bitcoin te betalen. Verschillende (grote) webwinkels hebben er reeds voor gekozen om betalingen in Bitcoin te accepteren. Dit geldt overigens niet alleen voor webwinkels. Ook in online casino’s is het bijvoorbeeld erg populair om met Bitcoin te betalen. Wist u bovendien dat er verspreid over de wereld (ook in Nederland) pinautomaten zijn terug te vinden die werken met Bitcoin? Wilt u dus met andere woorden op een zeer toegankelijke manier wat extra Bitcoin kopen met fiat-geld? In dat geval kunt u daarvoor terecht bij één van deze automaten. Vervolgens kunt u uw Bitcoins gaan gebruiken om in een bepaalde webwinkel of een online casino een aankoop of betaling mee te verrichten.

4.) Kan ik zelf ook Bitcoin minen?

In eerste instantie was het in principe voor iedereen mogelijk om Bitcoin te minen. Wanneer u in het bezit was van een gewone laptop of een actuele desktop kon u op deze manier een mooi bedrag extra verdienen. Tegenwoordig is dat niet langer het geval. De moeilijkheidsgraad van de op te lossen wiskundige vraagstukken bij Bitcoin is zo gecompliceerd geworden dat er echt extreem goede (en dure) hardware is vereist om ze op te kunnen lossen. Dit maakt dat het voor de doorsnee consument zoals u en ik niet langer mogelijk is om financieel voordeel te halen uit het minen van Bitcoin, in tegendeel. U moet namelijk los van de hardwarekost ook rekening houden met het energieverbruik welke van toepassing is. De combinatie van beiden maakt het absoluut niet meer interessant om nog aan Bitcoin mining te doen, tenzij voor grote partijen met uitstekende hardware of voor zogenaamde ‘mining farms’.

5.) Kan ik ook gratis Bitcoin in mijn bezit krijgen?

Ondanks het feit dat bijzonder veel mensen geïnteresseerd zijn in het potentieel dat schuil gaat in Bitcoin moet het gezegd dat lang niet iedereen zomaar over de mogelijkheid beschikt om er een bepaald geldbedrag in te investeren. Wilt u toch een graantje mee kunnen pikken van het potentiële succes van Bitcoin of wilt u gewoon graag ook op een bepaalde manier met Bitcoin bezig kunnen zijn? In dat geval is het altijd interessant om daarvoor te kijken in de richting van een ‘Bitcoin Faucet’. De bekendste is Freebitco.in. Bij deze faucet kunt u niet alleen één keer per uur rollen om een bepaalde hoeveelheid aan Satoshi te claimen, daarnaast kunt u ook nog eens uw geluk beproeven met de speciale Bitcoin loterij. Ondanks het feit dat u van een Bitcoin faucet (waarschijnlijk) niet rijk zult worden is het wel erg leuk om op deze manier met Bitcoin bezig te zijn en een klein beetje BTC aan te leggen.

Bitcoin koers geschiedenis

De hoogst gemeten koers Bitcoin was $69.045,00 op 10-11-2021 14:24. Als je dit vergelijkt met de BTC koers van vandaag wat op $37.809,00 staat zie je dat een daling van 45,35% is. Op zich zegt dit nog niet zo veel, de koersen van crypto zijn heel erg bewegelijk geweest en we zien toch dat we ons beter kunnen richten op het afgelopen jaar om een beter beeld te krijgen.

Wat we de laatste jaren vooral zien is dat er een omhooggaande trend is in de koersen van verschillende crypto projecten, dit is bij Bitcoin vooral het laatste jaar ook het geval. Wanneer je kijkt naar de prijsverandering van het laatste jaar zie je een stijging van 16,78%

Koers Bitcoin verwachtingen

De Bitcoin koers verwachting voor 2022 is moeilijk om te voorspellen. Wel kunnen we aan de hand van de dagelijkse ontwikkelingen in het nieuws omtrent Bitcoin vaststellen of beleggers moeten kopen of juist verkopen. Wanneer je ziet dat een crypto al ouder is en een flinke groei heeft doorstaan in de koersen geeft dit een betrouwbaar beeld weer.

Om een betrouwbare verwachting van de Bitcoin koers te krijgen is het dan ook verstandig om gedegen onderzoek te doen en de diverse crypto nieuws kanalen te blijven volgen.

Bitcoin koers verwachtingen 2025

Een voorspelling doen over een crypto in 5 jaar tijd is niet verstandig simpel omdat er zo veel aan het veranderen is. Steeds meer landen accepteren cryptocurrency als een wettig betaalmiddel, er zijn zo veel ontwikkelingen en op dit moment meer dan 6500 verschillende crypto coins die met elkaar concurreren.

Door als belegger bekend te worden met technische analyses en op de hoogte te blijven van het Bitcoin nieuws, maar ook het bedrijf en team achter Bitcoin kun je ten alle tijden een verstandige keuze maken.

Dagelijkse Bitcoin nieuws

Wanneer je erover denkt om Bitcoin te kopen kun je het dagelijkse BTC nieuws vinden op kanalen zoals https://www.reddit.com/r/Bitcoin/, en ook op de website van Bitcoin http://www.bitcoin.org.

Bitcoin kopen

Bitcoin kopen gaat heel erg gemakkelijk bij de diverse crypto exchanges online. Welke je kiest als belegger zal voornamelijk liggen aan jouw persoonlijke voorkeuren. Wat wij wel kunnen aangeven is dat Bitvavo en Binance voordelig zijn. Je kunt hierboven in de exchange vergelijker de verschillende brokers met elkaar vergelijken.

Charles Lichtens 

Bij de lancering van de whitepaper in 2008 van Nakamoto veranderde alles voor Charles. Hij raakte gefascineerd van de blockchain technologiën en de mogelijkheden die deze met zich mee brengen. Charles is een financieel adviseur en reist de wereld rond voor crypto startups.

Veel gestelde vragen

Het is zeer belangrijk om een betrouwbare wallet te hebben voor jouw Bitcoin, deze kun je vinden bij BitvavoBinance, Litebit, Bitcoinmeester en Ftx Exchange.

Wij adviseren altijd beleggers alleen maar te investeren in Bitcoin of een andere crypto wanneer ze geloven in de visie van het bedrijf achter de coin, en geld hebben wat ze zouden kunnen missen.

Data zoals prijsverandering het afgelopen jaar; stijging van 16,78%, de prijsverandering van de afgelopen 30 dagen daling van 25,65% en de actuele koers $37.809,00 geven een goed beeld. De markt cap rang 1 geeft weer hoe hoog op de lijst de BTC staat en het maximaal aanbod 21.000.000 geeft weer hoeveel coins er zijn om te verhandelen. Wanneer alles is verkocht zal de prijs stijgen.

Wist je dat je jaarlijks tot wel 12% aan rente kunt verdienen met crypto staken?

Kijk snel bij een van de onderstaande crypto exchanges voor de beste rates!

Nieuw in de wereld van crypto? Dan ben je bij Bitvavo, de grootste crypto exchange van Nederland, aan het juiste adres!