Cryptobeginner.nl

Voert Zuid-Korea belasting op cryptocurrency transacties in?

Gaat Zuid-Korea belasting op cryptocurrency transacties heffen?

Steeds meer landen in de wereld spelen met het idee om een belasting op cryptocurrency transacties in te voeren. Zo nu ook Zuid-Korea. Het Aziatische land is van plan om alle transacties met cryptocurrencies (dus niet alleen met Bitcoin) te gaan belasten. Dit bericht stond onder meer te lezen in de Engelstalige krant ‘Korea Times’. Bovendien zou de belasting ook niet lang op zich laten wachten. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Economie en Financiën heeft namelijk gesteld dat de belasting reeds ingevoerd zou kunnen worden vanaf de eerste helft van 2020. Als reactie op het gerucht heeft het ministerie het volgende de wereld ingestuurd:

“Discussies gerelateerd aan dit onderwerp hebben inmiddels plaatsgevonden. Een herziening van de wet zal dan ook reeds in de eerste helft van het jaar 2020 worden opgesteld en doorgevoerd.”

Bovenstaande lijkt niet de enige nieuwe stap te zijn die het Aziatische land gaat ondernemen met betrekking tot cryptocurrencies. Zo zou de Korean National Assembly eveneens willen uitpakken met een nieuwe, gerelateerde wetgeving. Deze moet uiteindelijk voornamelijk als doel hebben om de handel in cryptocurrencies transparanter te maken.

Onafhankelijke wetgevingen

In de publicatie welke de invoering van de nieuwe wetgevingen aangeeft staat te lezen dat de beide wetgevingen die zullen worden geïntroduceerd niet afhankelijk zullen zijn van elkaar. De exacte inhoud van de wetgevingen moet wel nog op punt worden gesteld. Dit geldt overigens eveneens voor de exacte definities die worden gesteld voor digitale valuta. Een belangrijk punt van discussie blijft de manier waarop de belasting moet worden aangerekend. Moet ze bijvoorbeeld op dezelfde manier worden belast als winst uit handel in aandelen en vastgoed of niet? Deze beslissing is van cruciaal belang, ook voor de mate waarin de Zuid-Koreaanse overheid inzicht zou kunnen krijgen in de data bij cryptocurrency exchanges. Op het ogenblik dat men de belasting inderdaad op een gelijkaardige manier gaat doorvoeren zou dat immers betekenen dat de overheid volledige inzage zal krijgen in de data.

Registratie bij de FSC

Dat er door Zuid-Korea aan een (strikte) regelgeving wordt gewerkt voor cryptocurrencies en cryptocurrency exchanges is niet nieuw. Recent raakte bijvoorbeeld ook reeds bekend dat cryptocurrency exchanges zich in de toekomst wellicht ook zullen moeten registreren bij de Financial Services Commission of de zogenaamde FSC.

Hack bij Upbit

Zuid-korea heeft eerder aangegeven dat ze de markt van cryptocurrencies strenger wil reguleren. Het is de vraag of de recente hack bij Upbit dit voornemen in een stroomversnelling heeft gebracht. De hack bij Upbit zorgde er namelijk voor dat er 342.00 ether buit werd gemaakt. De hack was daarmee goed voor een kostenplaatje van 50 miljoen dollar. Eerder dit jaar was de exchange al eens het doelwit van een phishing scam. Uiteindelijk werd duidelijk dat Noord-Koreaanse hackers toen achter de aanval zaten.

Ook nieuwe reglementering in Nederland

Niet alleen in Zuid-Korea wordt er nagedacht over het invoeren van nieuwe reglementering met betrekking tot cryptocurrencies en belasting op cryptocurrency transacties. Ook in Nederland bestaat het plan om in het komende jaar nieuwe regels te gaan invoeren. Zo zou er bijvoorbeeld een registratieplicht worden ingevoerd voor cryptobedrijven. Het jaar 2020 moet dan wel nog beginnen, maar het mag nu al duidelijk zijn dat er weer heel wat nieuwe wetten en regels met betrekking tot crypto zullen worden geïntroduceerd.

Stijgt prijs van Bitcoin als Facebook congres overleeft

Wat gaat Bitcoin prijs doen bij Facebook congres senaat Amerika?

Bitcoin staat onder druk voorafgaand aan de Facebook congres hoorzittingen van de Amerikaanse overheid over Facebook’s Libra cryptocurrency op 16 en 17 juli 2019. De prijs van één Bitcoin, die vijf dagen geleden bijna $ 13.000 bedroeg, daalde eerder vandaag tot $ 10.000 en testte het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde voor het eerst sinds 18 februari toen deze op $ 9.900 stond.

Facebook’s chef van Calibra – één van de entiteiten die zijn opgericht om het cryptoproject te besturen en te ontwikkelen – David Marcus is ingepland om op dinsdag te getuigen voor de Amerikaanse Senaatscommissie, en op woensdag voor de Commissie Financiële Dienstverlening. Het naderende onderzoek van Libra weegt misschien ook mee voor Bitcoin. Tenslotte blijkt uit eerdere gegevens dat Bitcoin’s BTC, tijdens hoorzittingen van het congres met betrekking tot cryptocurrenciesWat zijn cryptocurrencies? neigt te dalen, en te stijgen bij gunstige resultaten.

Vorig jaar daalde BTC bijvoorbeeld van $ 6.820 naar $ 6.070 in vijf dagen (dieptepunt 12 juli 2018), voordat het op 18 juli naar een koers steeg $ 7.400, toen de commissie voor Financiële Diensten bijeenkwam voor een hoorzitting over “crypto als een nieuwe vorm van geld”. Wat nog belangrijker is, de cryptocurrency bleef de volgende dagen klimmen, en steeg naar een hoogtepunt van $ 8.500 op 24 juli (volgens Bitstamp-gegevens) omdat de hoorzitting niet negatief was.

Op vergelijkbare wijze daalde BTC van $ 12.000 naar $ 6.000 in de 10 dagen voorafgaand aan een congreszitting op 6 februari 2018, waar de voorzitter van de Securities Exchange Commission (SEC) en het hoofd van de Commodity Futures Trading Commission getuigden voor de Senaats Commissie. Die hoorzitting was ook verrassend positief en BTC steeg terug naar niveaus boven $ 11.700 tegen 20 februari 2018.

Als we verder teruggaan, was de prijsactie die werd gezien voorafgaand aan de eerste congreshoorzitting van Bitcoin op 18 november 2013 iets anders. Op dat moment werd er stevig geboden op de cryptocurrency, en steeg deze van $ 85 naar $ 650 in zes weken voorafgaand aan de zitting. Opnieuw was de hoorzitting over de groeiende populariteit van virtuele valuta geen anti-crypto, waardoor BTC op 30 november de rally kon uitbreiden naar hoogtepunten boven $ 1.150.

Zal BTC deze keer stijgen?

Facebook’s fiat en door staatsobligaties ondersteunde cryptocurrency Libra wordt algemeen beschouwd als een positief iets voor Bitcoin, een middel tegen de gevestigd-orde. Dit blijkt uit het feit dat BTC steeg van $ 9.000 naar $ 13.800 in de acht dagen na de onthulling door Facebook, en de uitgave van de white paper van Libra op 18 juni. Het is dus niet verwonderlijk dat de toonaangevende cryptocurrency onderhevig is aan de zwaartekracht van de hoorzittingen over Libra. Het zal waarschijnlijk ook een klap krijgen als de Amerikaanse wetgevers roet in het eten gooien voor Facebook.

Het is het vermelden waard dat de president van de Federal Reserve,  Jerome Powell al heeft aangedrongen op stopzetting van het Facebook-project totdat de zorgen met betrekking tot privacy en witwassen worden weggenomen. President Trump bekritiseerde het project vorige week ook in tweets.

BTC kan echter ver boven de $ 13.800 stijgen en mogelijk recordhoogtes bereiken voor het einde van het derde kwartaal als de hoorzittingen allemaal positief zijn. Wat de technische grafieken betreft, blijven de vooruitzichten op korte termijn optimistisch zolang de prijzen boven de $ 9.614 blijven.

We zullen het de komende dagen gaan zien en natuurlijk houden wij u van cryptobeginner.nl op de hoogste van alles!

Gaat Rusland cryptocurrencies nu echt bannen?

Gaat Rusland cryptocurrencies bemoeilijken? Bitcoin betalingen vermoedelijk gedwarsboomd

Rusland staat er om bekend één van de meest complexe landen te zijn met betrekking tot het gebruik van cryptocurrencies. Het land blijkt haar standpunt ten opzichte van met name Bitcoin dan ook regelmatig te veranderen. Zo ook nu weer. Nu heeft de centrale bank van Rusland namelijk laten optekenen dat het een verbod op betalen met Bitcoin zal gaan ondersteunen. Dit echter pas van zodra dit aan de orde zou zijn. Wat men daar dan precies mee bedoelt is uiteraard weer lekker duidelijk. De verklaring is gebeurd door een woordvoerder van de financiële toezichthouder ten opzichte van het persbureau RIA.

Toenemende populariteit

Dat Bitcoin opnieuw onder het vergrootglas is komen te liggen in Rusland is vooral het gevolg van het feit dat Bitcoin mining in Rusland de voorbije periode ongelofelijk in populariteit is toegenomen. Dit heeft er voor gezorgd dat de zogenaamde ‘Staatsdoema’ zich de komende maanden moet gaan buigen over de juridische status waar cryptocurrencies in Rusland over beschikken.

“Geen vermenging met fiat geld”

Inmiddels zijn er door de centrale bank van Rusland in ieder geval een reeks uitspraken gedaan die niet bepaald positief zijn voor cryptocurrencies. Zo stelde de centrale bank bijvoorbeeld dat cryptovaluta niet vermengd mag raken met fiat geld. Hierbij werd niet alleen verwezen naar de roebel, maar ook naar de euro. Verspreid over Rusland zijn ongeveer 70 actieve banken terug te vinden. In de verklaring van de centrale bank stond het volgende te lezen:

“We kunnen cryptocurrencies niet zien als een wettelijk middel om mee te betalen. Van zodra er een verbod geldt op cryptovaluta als betaalmiddel zullen we dat besluit van de regering dan ook meteen gaan ondersteunen”.

De legale status waar cryptovaluta in Rusland over beschikt is nog steeds hoogst onzeker. Dit geldt voor alle aspecten van cryptocurrencies. Denk hierbij dus niet alleen aan de handel in cryptocurrencies, maar ook aan het minen van Bitcoin evenals andere tokens. De Doema (welke vergeleken kan worden met de Tweede Kamer in Nederland) zou zich komende zomer over deze kwestie gaan buigen. Vervolgens wil het op korte termijn werk maken van een besluitvorming, want de aanname van deze wetten heeft reeds vertraging opgelopen.

Risico’s

Wanneer we er de recente uitspraken van de centrale bank van Rusland bijnemen kunnen we vaststellen dat ze terug vooral vasthouden en verwijzen naar hetgeen vroeger reeds werd aangehaald. Zo kwamen ook de risico’s van cryptocurrencies terug ter sprake. Specifiek liet de centrale bank hier het volgende over optekenen:

“Wij zijn van mening dat cryptocurrencies verschillende risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s hebben onder meer betrekking tot witwaspraktijken en mogelijke financiering van terrorisme. Bovendien kenmerken cryptocurrencies zich door een zeer hoge volatiliteit.”

Hoe het ook zij, uiteindelijk blijft het wachten tot komende zomer vooraleer er (wellicht) een definitieve besluitvorming zal worden gemaakt. Dat Rusland steeds negatiever staat ten opzichte van cryptocurrencies lijkt echter vast te staan. Het spreekt voor zich dat dit bepaalde risico’s met zich meebrengt, niet in het minst voor de vele miners die nu in het land actief zijn. Zij zullen immers mogelijks na de zomer terug een andere bestemming moeten opzoeken… of toch niet?

Geen belasting meer op cryptocurrencies in Singapore 

Geen belasting meer op cryptocurrencies in Singapore

Opvallend nieuws vandaag uit Singapore. Op dit ogenblik is het zo dat er in dit land een belasting dient te worden betaald van 7 procent op goederen en diensten die in het land worden aangekocht of afgesloten. Deze belasting lijkt in de praktijk sterk op de BTW die in Nederland wordt toegepast. De belastingdienst van Singapore heeft nu echter aangegeven dat het van deze belasting af wil. Concreet zou dit betekenen dat cryptocurrencies in Singapore niet langer onderhevig zullen zijn aan belasting. Als het van de ‘Inland Revenue Authority’ afhangt zou dit reeds per 1 januari 2020 het geval kunnen zijn. 

Voorstel nog niet geaccepteerd 

Ondanks het feit dat het voorstel van de ‘IRAS’ dus op tafel ligt is deze vooralsnog niet geaccepteerd. Het spreekt voor zich dat het voorstel pas in de praktijk kan worden omgezet op het ogenblik dat de overheid haar akkoord heeft gegeven. Gebeurt dit in de loop van dit jaar? Dan hoeven de inwoners van Singapore met ingang van 1 januari 2020 geen BTW meer te betalen op Bitcoin evenals andere cryptocurrencies. Dit geldt voor verschillende situaties. Zo komt de BTW niet alleen te vervallen bij het omruilen van cryptocurrencies naar fiat, maar ook op het ogenblik dat er aankopen worden gedaan met cryptovaluta’s. Deze beslissing zou de adoptie van crypto in Singapore dan ook wel eens erg goed kunnen doen.

Verschillende cryptocurrencies expliciet aangegeven 

In het voorstel dat de IRAS de wereld heeft ingestuurd worden verschillende specifieke cryptocurrencies genoemd. In eerste instantie werd er natuurlijk verwezen naar Bitcoin, maar ook Ethereum, Litecoin, Dash, Ripple en Zcash kwamen aan bod. Wat meteen opvalt is dat er in het voorstel helemaal niets is terug te vinden over stablecoins zoals bijvoorbeeld de USDT-token van Tether. Het is dan ook onduidelijk of de IRAS de nieuwe regelgeving ook daarop wil gaan toepassen of niet. Dat zou eigenlijk wel moeten, maar honderd procent zekerheid is  er op dit vlak op moment van schrijven dus niet. 

Miners dienen wel belastingen te blijven betalen 

Bovenstaande informatie maakt duidelijk dat het voor inwoners van Singapore in de toekomst dus wellicht mogelijk zal worden om gebruik te maken van cryptocurrencies zonder dat men daarvoor rekening dient te houden met een bepaalde belasting. Dit gezegd zijn is het wel zo dat miners nog steeds rekening moeten houden met het betalen van een bepaalde belasting. Een miner ontvangt een beloning onder de vorm van cryptocurrencies voor het leveren van bepaalde diensten. Volgens de IRAS zijn de inkomsten die miners op deze manier verdienen meer dan voldoende om er een belasting op te betalen. In eerste instantie hadden ook de miners gehoopt onder de potentiële nieuwe regelgeving te vallen, maar zij vallen dus (voorlopig?) uit de boot. 

Positief voor crypto adoptie in Singapore? 

Mocht het voorstel van de IRAS daadwerkelijk worden goedgekeurd door de overheid van Singapore kan dat zeker een positief gevolg hebben voor de adoptie van cryptocurrencies in het land. Het is op moment van schrijven nog niet duidelijk wanneer de overheid zich zal uitspreken over het voorstel van de IRAS. Als dat gebeurt lees je het resultaat uiteraard als eerste hier op Cryptobeginner.nl!

Egyptische Centrale Bank stelt licentie voor crypto gerelateerde activiteiten voor

Egyptische Centrale Bank stelt licentie voor crypto gerelateerde activiteiten voor

Een nieuwe bankenwet die is opgesteld door de Egyptische Centrale Bank vereist dat elke onderneming die crypto gerelateerde activiteiten gaat uitvoeren daarvoor eerst een licentie aanvraagt. Dit zou niet alleen gelden voor partijen die een eigen cryptomunt willen uitgeven. Ook handelsplatformen zouden de licentie moeten aanvragen. In het voorstel schuilt een extra gevaar. Mocht de nieuwe wet waarin men een licentie voor crypto eist in het land worden goedgekeurd zou dat immers als gevolg hebben dat het ‘Board of Directors’ van de CBE de volledige bevoegdheid krijgt met betrekking tot de regelgeving in verband met cryptocurrencies in Egypte. 

Open deur voor adoptie van nieuwe technologieën in de financiële sector 

Het bovenstaande nieuws stond te lezen in de online krant ‘The Egypt Independent‘. De online krant claimt het nieuws te hebben vernomen van een betrouwbare bron. Zij ziet het echter allemaal veel rooskleuriger. Volgens de officiële bron zou de nieuwe regelgeving immers de deur moeten openen voor de adoptie van nieuwe technologieën binnen de financiële markt(en). Ergens is dit uiteraard natuurlijk ook wel correct. De invoering van de nieuwe wetgeving moet namelijk een legale basis creëren voor crypto gerelateerde activiteiten in het land. Op moment van schrijven ontbreekt deze nog steeds (net zoals in zoveel andere landen eveneens het geval is). 

Opstellen van technische criteria

De algemene verwachting is dat het bestuur van de CBE in grote lijnen technische criteria zal bepalen. Het doel van deze criteria is het verstrekken van digitale mechanismes die gelijk staan aan deze van traditionele papieren. Dat er in Egypte heel wat beweegt op vlak van cryptocurrencies en blockchain hoeft niet meteen te verbazen. Recent werd dan ook reeds duidelijk dat Egypte één van de landen was welke heeft deelgenomen aan een grootschalig internationaal en interbancair proefsysteem voor de verwerking van krediettransacties door middel van het blockchain consortium R3 platform. 

Onderzoek naar lancering digitale versie van Egyptische pond 

Niet alleen dit jaar, maar ook aan het einde van vorig jaar werd er reeds druk gespeculeerd over crypto in Egypte. Sterker nog, in december van vorig jaar raakte bekend dat de CBE een onderzoek had ingelast naar de mogelijke uitgifte van een digitale versie van de Egyptische pond. De achterliggende reden achter het onderzoek laat zich uiteraard raden. Door over te stappen naar een digitale vorm van de Egyptische pond kan er namelijk voor worden gezorgd dat de kosten voor de fysieke uitgave van valuta in het land komen te verdwijnen. Voor de Egyptische overheid (evenals voor diens bevolking) zou dat een welkome oplossing zijn. 

Egypte blijft sceptisch ten opzichte van Bitcoin 

Bovenstaande betekent evenwel niet dat het land van plan is om haar gedachten over bijvoorbeeld Bitcoin bij te stellen, in tegendeel. Het Noord-Afrikaanse land heeft in het verleden vaak stevig de potentiële risico’s benadrukt die zijn verbonden aan volatiele cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC). Bovendien heeft de Egyptische Centrale Bank er in augustus van het jaar 2017 alles aan gedaan om de opening van de eerste cryptocurrency exchange in het land een halt toe te roepen. Dat er nu een legale basis voor cryptocurrencies wordt gecreëerd kan echter een stap in de juiste richting betekenen.

VanEck Bitcoin ETF opnieuw uitgesteld 

VanEck Bitcoin ETF opnieuw uitgesteld

De US Securities and Exchange Commission zou vandaag dan uiteindelijk toch gaan beslissen over de komst van een Bitcoin ETF. We leggen de nadruk op “zou” omdat de beslissing nu toch terug is uitgesteld. Opnieuw is er dus geen beslissing genomen met betrekking tot de lancering van de VanEck Bitcoin ETF. Dit gezegd zijnde is het voorstel ook opnieuw niet afgekeurd. Het lijkt er naar uit te zien dat de commissie er gewoon de voorkeur aan geeft om de beslissing voor zich uit te schuiven. Wanneer een eventuele goedkeuring nu precies kan worden verwacht is onduidelijk. Het nieuws heeft (nog) geen grote impact gehad op de koers van Bitcoin. 

VanEck SolidX Bitcoin Trust

Het moest een mooie dag te gaan worden vandaag voor de ‘ VanEck SolidX Bitcoin Trust’, maar dat draaide toch weer even anders uit. Het laatste document dat nu werd overhandigd bevat terug een aantal sleutelfactoren om naar te kijken. Zo zou er onder meer rekening moeten worden gehouden met bepaalde opmerkingen over de veiligheid en fraude preventie. Het lijkt er naar uit te zien dat de laatste bevindingen van de US SEC enigszins in contrast staan met haar vorige uitspraken. 

In het verleden liet de SEC namelijk reeds optekenen de Bitcoin market als voldoende liquide te bestempelen. Bovendien liet ze eerder optekenen dat ze de Bitcoin markt voldoende geëvolueerd vond om een eerlijk prijs-setting mechanisme te realiseren. Uit het laatste document blijkt nu echter dat de US SEC daar toch nog niet honderd procent van overtuigd is. 

Om er zeker van te zijn dat een ETF niet “overhaast” (kan dat überhaupt nog wel?) op de markt wordt gelanceerd heeft de US SEC nu een nieuwe periode ingelast waarin commentaren kunnen worden gegeven en er verduidelijking kan komen voor de aangehaalde pijnpunten van de toekomstige ETF. Daarnaast lijkt de US SEC zich de vraag te stellen of er wel voldoende interesse zal zijn vanuit institutionele (en dan vooral grote) investeerders in een Bitcoin ETF. Bovendien lijkt de Amerikaanse SEC ook garanties te willen hebben met betrekking tot het voldoende robuuste karakter van de toekomstige waarde van de ETF. Ondanks het feit dat het er dus even erg goed uitzag voor de Bitcoin ETF lijken we zo ongeveer terug naar af te zijn. 

Wat is het potentieel van een Bitcoin ETF? 

In zekere zin zijn de vragen die de Amerikaanse SEC zich stelt uiteraard niet meer dan terecht. Zijn institutionele beleggers bijvoorbeeld wel bereid om grootschalig in te stappen in een gedecentraliseerde markt? Bovendien is en blijft Bitcoin ook vandaag de dag nog steeds een asset die in haar kinderschoenen staat… hoe vreemd dat misschien ook mag klinken. Het is en blijft echter wellicht vooral het manipulatieve karakter van de cryptomarkt welke een doorn in het oog is van de SEC. Dit lijkt ook een pijnpunt te zijn waar moeilijk overheen te komen is. Om elke vorm van manipulatie uit te kunnen sluiten dringt een regulering van de cryptomarkt zich op. Hier zit de echte cryptocurrency community evenwel helemaal niet op te wachten. Hoe het nu verder moet met de Bitcoin ETF zal de (nabije) toekomst moeten uitwijzen. Het lijkt in ieder geval nu reeds duidelijk te zijn dat we deze ten vroegste pas volgend jaar zullen kunnen verwachten.

“Zuid-Korea is niet van plan om cryptocurrency exchanges te bannen”

"Zuid-Korea is niet van plan om cryptocurrency exchanges te bannen"

De Zuid-Koreaanse minister van financiën heeft aangegeven dat de overheid in het land geen enkele intentie heeft om de handel in cryptocurrencies evenals de cryptocurrency exchanges te bannen. Dit statement werd logischerwijs met heel wat gejuich onthaald. De uitspraak komt er namelijk na weken van paniek onder Koreaanse investeerders in cryptocurrencies. Bovendien heeft ook de hele markt er inmiddels danig onder te lijden gehad. Wel heeft de minister nog meegegeven dat het land de intentie heeft om cryptocurrency exchanges te reguleren.

De voorbije weken kregen we vanuit Zuid-Korea behoorlijk veel verschillende meningen voor de kiezen. Vanuit alle mogelijke verschillende ministeries in Zuid-Korea werd er gereageerd op een mogelijke ban van de cryptocurrency markt. Verschillende officials spraken zich zowel uit voor als tegen een mogelijke ban. In eerste instantie leek het er naar uit te zien dat Zuid-Korea vooral het voorbeeld van China zou volgen, niet in het minst voor wat het verbannen van de ICO’s betreft. Zo’n vaart zal het dus wellicht niet lopen.

Overheden zitten in het algemeen erg in de maag met cryptocurrencies en exchanges, dat is wel duidelijk de laatste periode. China maakt het wel erg bont: zij accepteren vrij weinig met betrekking tot crypto. NEO (het Chinese Ethereum) is vermoedelijk één van de weinige projecten welke door de overheid wordt gesteund. Maar het is wereldwijd wel zichtbaar dat overheden cryptocurrencies en alle bijbehorende randverschijnselen nog niet echt weten te plaatsen. En zeker qua wetgeving weet de politiek niet wat zij ermee aanmoet. De politiek is langzaam, dus geef het de tijd….

Eerder deze maand leek er reeds witte rook te komen vanuit Zuid-Korea nadat de voorzitter van de Koreaanse economische concurrentie regulator had aangegeven dat een ban invoeren tegen de handel in cryptocurrencies helemaal niet wettelijk zou zijn. Nu maar hopen dat dit goede nieuws binnen afzienbare tijd ook weerspiegelt wordt op de koersen. Vandaag ging de waarde van behoorlijk wat cryptovaluta’s namelijk eens te meer stevig in het rood. Daarover later meer.

Gaat Arizona binnenkort betaling van belasting in Bitcoin accepteren?

Gaat Arizona binnenkort betaling van belasting in Bitcoin accepteren?

Het lijkt er naar uit te zien dat de Amerikaanse staat Arizona straks haar inwoners de mogelijkheid zal bieden om hun belastingen te betalen in Bitcoin. Een wetsvoorstel welke daartoe werd ingediend werd door de Arizona Senate inmiddels geaccepteerd. Het betalen van belasting in Bitcoin zou in eerste instantie dus alleen mogelijk zijn in deze cryptocurrency, maar ook andere cryptocurrencies zullen wellicht worden ondersteund. Aan welke er precies wordt gedacht is momenteel nog niet bekend.

Het wetsvoorstel werd vorige maand ingediend en heeft niet alleen betrekking tot het betalen van de belastingen zelf, maar ook eventuele intresten en boetes. Na ontvangst van de virtuele currencies zou het ‘Department of Revenue’ 24 uur de tijd hebben om bijvoorbeeld de BTC tokens om te ruilen voor Amerikaanse dollars. Openbare documenten hebben aangetoond dat het voorstel een succes was. In de State Senate werd ze namelijk goedgekeurd met een 16-13 marge. In principe was er slechts één tegenstem. Dit betekent nog niet dat het wetsvoorstel meteen is aangenomen. Inmiddels werd het dossier dan ook doorgestuurd naar de House of Representatives.

Het betalen van belasting in Bitcoin of wat voor andere cryptocurrency dan ook, zal een belangrijke stap zijn in de massa-adoptie van cryptocurrencies. Kun je ‘Jan Modaal’ in crypto zijn belasting laten betalen, dan maakt hij automatisch kennis met dit product. Wij als crypto-fans hopen dus dat het betaling van belasting met een crypte-optie dus snel werkelijkheid wordt.

De weg voor het nieuwe wetsvoorstel dat cryptocurrencies moet accepteren in Arizona voor wat het betalen van belasting in Bitcoin  en aanverwante kosten betreft lijkt nog lang. De kans is namelijk aanzienlijk dat ook nog het House en de Senate zich over de kwestie zullen moeten buigen en gaan stemmen. Hoe dan ook is het zeer interessant om te kijken waar dit heen gaat en laat de positieve eerste stemronde het beste vermoeden. Van zodra er meer bekend is over deze kwestie houden we je uiteraard op de hoogte hier op Cryptobeginner.nl!

Ook Georgia wil inwoners belastingen laten betalen met Bitcoin

Ook Georgia wil inwoners belastingen laten betalen met Bitcoin

Eerder stond hier op Cryptobeginner.nl reeds te lezen dat de Amerikaanse staat Arizona er aan denkt om haar inwoners de belastingen laten betalen met Bitcoin. Dat idee lijkt nu aan te slaan en bereikt ook andere staten. Ook met name Georgia wil inwoners belastingen laten betalen met Bitcoin, dus zou er nu ook aan denken om een vergelijkbare optie aan te bieden aan haar inwoners.

Informatie over politiek en wetgeving met betrekking tot Bitcoin en crypto lees je op cryptobeginner.nl

Zoals ook in Arizona is gebeurd moet het voorstel worden ingediend door middel van een ‘Senate Bill’. Dat gebeurde op 21 februari van dit jaar door senators Michael Williams en Joshua McKoon. Net zoals ook in Arizona het geval is zou er ook in Georgia niet alleen naar Bitcoin worden gekeken voor het accepteren van belastingen en aanverwante kosten. Ook andere cryptovaluta’s zouden daarvoor namelijk in aanmerking komen. Letterlijk staat er in de volgende beschreven:

“The commissioner shall accept as valid payment for taxes and license fees any cryptocurrency, including but not limited to Bitcoin, that uses an electronic peer-to-peer system”

Mocht de bill daadwerkelijk worden goedgekeurd zal dit er dus voor zorgen dat niet alleen Bitcoin kan worden gebruikt voor het betalen van belastingen en aanverwante kosten, maar ook andere cryptocurrencies die gebruikmaken van een elektronisch peer-to-peer systeem. Ook vergelijkbaar met de bill van Arizona wordt er bovendien gesteld dat de officiële instantie na het ontvangen van de Bitcoin tokens maximaal 24 uur de tijd heeft om ze om te zetten in fiat geld.

Het is onnodig om te zeggen dat bovenstaande de nodige kopzorgen met zich mee kan brengen voor belastingbetalers die er gebruik van willen maken omwille van de sterk fluctuerende prijzen van met name de Bitcoin. Toch, naarmate cryptocurrencies steeds meer ingeburgerd geraken kan het zeker een interessante optie zijn.

Bitcoin vriendelijk New Hampshire weigerde vergelijkbaar voorstel

Ondanks het feit dat er duidelijk steeds meer Amerikaanse staten zijn die er aan denken om betalingen van belastingen met cryptocurrencies te accepteren moet het gezegd dat een bill als deze in het verleden lang niet altijd even succesvol is geweest. Twee jaar geleden was de Bitcoin vriendelijke staat ‘New Hampshire’ de eerste waar een dergelijke bill werd voorgesteld. Helaas wist ze niet voldoende support te behalen waardoor het voorstel nooit in de praktijk kon worden uitgevoerd. Of men er in Georgia (en Arizona) uiteindelijk wel zal in slagen zal de toekomst moeten uitwijzen.

Oostenrijk gaat cryptocurrencies reguleren als goud en derivaten

Oostenrijk gaat cryptocurrencies reguleren als goud en derivaten

Het lijkt bij steeds meer overheden door te dringen dat cryptocurrencies een waardevolle asset zijn die niet zomaar zal komen te verdwijnen. Omwille van deze reden gaan er continue extra stemmen op om ze te reguleren. In eerste instantie gaat het nekhaar van menig aantal investeerders in cryptocurrencies hiervan overeind staan, maar dat hoeft zeker niet altijd noodzakelijk te zijn, in tegendeel. Dat het ook anders kan bewijst Oostenrijk. Het land denkt er namelijk aan om cryptocurrencies te reguleren, maar dan wel op dezelfde manier als ze heeft gedaan met goud en derivaten.

Informatie over cryptocurrencies en politiek, vind je op cryptobeginner.nl

Witwaspraktijken grootste zorg voor overheid

Vanuit de Oostenrijkse overheid klinken gelijkaardige geruchten als bij andere landen het geval is. Men vreest namelijk vooral dat cryptocurrencies in de praktijk gebruikt zullen worden voor witwaspraktijken. Bijgevolg wil het land er voor kiezen om de traditionele toezichtsmaatregelen op valuta’s door te trekken naar cryptocurrencies.

“Cryptocurrencies nemen een steeds belangrijker wordende rol in, in onze strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terroristen”; aldus de Oostenrijkse Minister van Financiën Hartwig Loeger. Bijgevolg liet hij optekenen; “Er is nood aan meer vertrouwen en beveiliging”.

Ook ICO’s worden gereguleerd

Speciale aandacht zal er tijdens het reguleringsproces (hoe kan het ook anders) worden besteed aan ICO’s. Loeger heeft laten optekenen dat de overheid van plan is om de bestaande regels die gelden op vlak van bijvoorbeeld marktmanipulatie evenals insider trading en front-running toe te gaan passen op ICO’s. Bovendien liet hij nog optekenen dat organisaties die een ICO willen uitgeven verplicht zullen worden om een soort van digitale prospectus in te dienen bij de FMA.

Fraude met Bitcoin

Het voorstel om cryptocurrencies te reguleren in Oostenrijk komt er in navolging van grootschalige fraude met Bitcoin die zou zijn gebeurd door een bedrijf genaamd ‘Optioment‘. De fraude zou in totaliteit goed zijn voor een bedrag van zomaar even 115 miljoen Amerikaanse dollar. Finaal liet Loeger nog optekenen dat hij van mening is dat de Europese Unie zich ook (dringend) moet buigen over het reguleren van cryptocurrencies.

Gaat Thailand crypto dan toch omarmen?

Gaat Thailand crypto toch omarmen?

Thailand lijkt een land te zijn met een haat-liefde-verhouding ten opzichte van cryptocurrencies. In juli vorig jaar liet de overheid samen met de lokale SEC weten de intentie te hebben om ICO’s te legaliseren en mogelijk te maken voor startups. Op 1 december kwam echter het nieuws dat de zogenaamde STOs (security token offerings) niet op de internationale markt mochten worden aangeboden. Op het ogenblik dat dit toch zou gebeuren zou men actie ondernemen tegen de bedrijven of instellingen die zich hier schuldig aan maken. In één klap leek het er naar uit te zien dat de Thaise overheid en SEC de touwtjes toch vooral strak in de hand wilden houden. Nu lijkt het er echter terug een stuk beter uit te zien. 

Opening van eerste ICO portaal 

Het standpunt van de overheid ten opzichte van STOs in de lokale markt staat op moment van schrijven lijnrecht ten opzichte van de stellingen die door de SEC zijn gedaan. Het is namelijk hun bedoeling om ICO’s te legaliseren om op die manier startups de mogelijkheid te bieden om geld in te zamelen uit de publieke markt(en). Deze maand heeft de Thaise SEC in ieder geval bekend gemaakt dat het haar goedkeuring heeft uitgesproken voor de lancering van het eerste ICO portaal van het land. Bovendien werd er ook meteen aangegeven dat het op korte termijn het eerste ICO project wil gaan goedkeuren. 

Sterke toename van interesse in “tokenized assets”

Specifiek voor de Thaise markt geldt dat er sprake zou zijn van een sterke toename aan interesse voor wat tokenized assets betreft. Verschillende sectoren kunnen hier hun voordeel mee doen. Dit geldt onder meer voor de kunstsector, maar wat bovendien ook te denken van de vastgoedsector? Ook deze sterk toegenomen interesse heeft er voor gezorgd dat er meer dan ooit nood is aan een duidelijke regelgeving voor wat cryptocurrencies betreft in het land. Tot op het ogenblik dat deze regulering daadwerkelijk is doorgevoerd blijft er een bepaalde kaap van toepassing die overbrugd moet zien te worden door (potentiële) investeerders. 

Aanzienlijke stappen zijn gemaakt 

Ondanks het feit dat er nog geen sprake is van een concrete regelgeving is het wel zo dat de markt in Thailand reeds een aanzienlijke evolutie heeft meegemaakt. Dit niet alleen op vlak van regulering, maar ook op vlak van adoptie en groei. Minder dan 8 maanden geleden heerste er in het land dan ook nog een volledige ban op cryptocurrencies, of ze nu geregistreerd waren of niet maakte geen verschil. Op dit vlak zijn er dus duidelijk reeds grote stappen in de goede richting gezet. De algemene verwachting is dat er hier in de komende maanden ook constructief op verder zal worden gebouwd. 

Vooral vastgoedsector lijkt gebaat bij security tokens

In het bijzonder vanuit de vastgoedsector lijkt de vraag naar security tokens groot. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat het voor buitenlanders niet mogelijk is om grond aan te kopen in Thailand. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat buitenlanders appartementen en flatgebouwen kunnen bezitten. Voor een buitenlandse inwoner die er voor wil kiezen om een flatgebouw in Thailand aan te kopen is er eigenlijk slechts een bepaalde hoeveelheid aan papierwerk vereist om de eigendom te kunnen bewijzen. Voor dergelijke zaken zou een security token in principe de perfecte oplossing kunnen betekenen.

Zuid-Koreanen investeren gemiddeld 6000 dollar in cryptocurrencies

Zuid-Koreanen investeren gemiddeld $ 6000 in cryptocurrencies

Het lijkt er naar uit te zien dat Zuid-Koreanen steeds meer geld investeren in cryptocurrencies. Er vloeit dan ook heel wat meer fiat-geld vanuit Zuid-Korea richting de cryptomarkt. Dit werd bevestigd in een nieuwsbericht van ‘Arirang Daily News’. Volgens de laatste berichten zouden Zuid-Koreanen zelfs gemiddeld 6.000 dollar in cryptocurrencies investeren. Het is algemeen bekend dat Zuid-Korea een niet onbelangrijke markt is voor de cryptomarkt.

7,4 procent van ondervraagden zit in crypto

In december vorig jaar werd een peiling gehouden door een non-profit organisatie genaamd ‘Korea Financial Investors Protection Foundation’. Deze peiling bracht aan het licht dat 7,4 procent van de 2.500 ondervraagde volwassenen er voor hadden gekozen om te investeren in cryptocurrencies. Dat lijkt op het eerste zicht misschien niet zo indrukwekkend, maar er dient wel rekening te worden gehouden met de actuele marktomstandigheden. Ondanks de stevige berenmarkt waarin we ons bevonden ligt dit percentage toch 1 procent hoger in vergelijking met één jaar eerder. Dat is des te opvallender omdat december 2017 heeft gezorgd voor menig aantal all time highs bij verschillende cryptovaluta’s.

Investeringen die gebeuren worden steeds groter

Niet alleen is het zo dat meer mensen er in Zuid-Korea voor kiezen om te investeren in crypto, daarnaast kan er ook worden vastgesteld dat de investeringen die gebeuren steeds groter worden. In vergelijking met het jaar 2017 zijn de investeringen dan ook omhoog geschoten met zomaar even 64 procent. Dit heeft er voor gezorgd dat de gemiddelde investering bij Zuid-Koreanen in crypto zomaar even 6.000 dollar bedraagt. Nog opvallend, de personen die het meest investeren hebben de leeftijd van 50 jaar of ouder. De leeftijdsgroep van 30-40 jarigen zou de tweede belangrijkste doelgroep zijn voor cryptovaluta’s in Zuid-Korea.

Zuid-Koreaanse exchanges hebben het moeilijk

Ondanks het feit dat cryptocurrencies hotter lijken dan ooit in Zuid-Korea is het wel zo dat de gespecialiseerde cryptocurrency exchanges het moeilijk hebben. Vorige week sloot er bijvoorbeeld nog een exchange de deuren terwijl Bithumb nog steeds de gevolgen draagt van de hack van maart toen voor 18 miljoen dollar aan cryptocurrencies werd gestolen. Op hetzelfde ogenblik heeft het moederbedrijf van Bithumb wel een investering ontvangen voor een bedrag van 200 miljoen dollar van een Japans investeringsfonds. De exchange heeft naar aanleiding van deze kapitaalinjectie bekend gemaakt dat het plannen heeft om uit te breiden naar Japan en de Verenigde Staten.

Sentiment ten opzichte van crypto verandert

Niet alleen in Zuid-Korea, maar ook in andere delen van de wereld lijkt het sentiment ten opzichte van crypto aanzienlijk te zijn veranderd. Na de berenmarkt die meer dan een jaar heeft geduurd laten de belangrijkste cryptocurrencies een mooie opwaartse trend zien. Dit geldt niet in het minst voor Bitcoin. Niet alleen mensen die eerder reeds een bepaalde participatie hadden gedaan in cryptocurrencies stappen terug in, daarnaast lijkt het er naar uit te zien dat overal ook het aantal nieuwe investeerders toeneemt. De instroom van vers fiat-geld welke op deze manier ontstaat kan een belangrijke meerwaarde met zich meebrengen voor de cryptomarkt. Dit niet alleen op moment van schrijven, maar ook met zicht op de toekomst.

Dit is wat de volgende grote Bitcoin-rally zal triggeren

Wat zal de volgende grote Bitcoin-rally tripleren

Velen vragen zich af wanneer de volgende grote Bitcoin-rally weer zal plaatsvinden. Met een stand van $ 20.000, maar liever meer….. De voorspellingen van 250k tot een miljoen komen dagelijks voorbij. Er is natuurlijk wel iets nodig om deze koersstijging te triggeren, en het antwoord zou kunnen zijn ‘pensioenvermogen’. Zodra gepensioneerden en pensioenbeleggers op grote schaal vermogen gaan stoppen in Bitcoin, dan komt er een heel groot bedrag de markt binnen.

Volgens een nieuw onderzoek uitgevoerd door een onderzoeksbureau welke werkt voor investeringsmaatschappijen in goud, zijn de meeste gepensioneerden in de VS bekend met Bitcoin en cryptocurrencies, maar zijn ze niet geïnteresseerd om te beleggen in deze beleggingscategorie. Meer dan 56 procent van de respondenten zei dat ze op de hoogte zijn van het bestaan ​​van Bitcoin, maar dat ze niet hebben overwogen er in te investeren. Er was zelfs een groep van 32,9 procent die heeft gezegd dat ze niet op de hoogte zijn van deze beleggingscategorie.

Op basis van de officiële gegevens die zijn verstrekt door de Amerikaanse overheid, zijn er ongeveer 47,8 miljoen gepensioneerden in de Verenigde Staten en het blijft een grote markt voor verschillende activa-klassen, waaronder edelmetalen.

Waarom je oma niet geïnteresseerd is in Bitcoin

Het onderzoeksbureau zei dat gepensioneerden voortdurend op zoek zijn naar rendement-volle beleggingscategorieën om in te investeren, en dat de erkenning van cryptocurrency IRA’s door de Internal Revenue Service (IRS) kan worden beschouwd als een indicator van de stijgende vraag naar crypto-activa door houders van pensioenrechten.

“Gepensioneerden zijn altijd geïnteresseerd in alternatieve activa die kunnen helpen hun portefeuille te diversifiëren tegen marktfluctuaties. De goedkeuring van de IRS van cryptocurrency IRA’s, is een indicatie dat gepensioneerden in toenemende mate geïnteresseerd zijn in het opnemen van enkele cryptocurrencies in hun pensioenrekeningen,” aldus de onderzoekers. Zelfs als Bitcoin wordt beschouwd als een uitvoerbaar alternatief voor activa, zoals goud dit ook is, is het voor gepensioneerden moeilijk om erin te investeren vanwege de technologische grenzen.

Vaak kopen beleggers crypto-activa via gereguleerde beurzen zoals Coinbase, Gemini en Kraken in de VS. Maar vanwege de strikte wetgeving moeten beleggers een streng verificatieproces (know your customer (KYC)) ondergaan. Na dit langdurige proces moeten beleggers geld van hun bankrekeningen naar de exchange verplaatsen, waarbij de meeste exchanges deze diensten online willen afhandelen.

Het hele proces kan omslachtig zijn voor gepensioneerden en oudere beleggers, en totdat het proces zo eenvoudig kan zijn als het kopen van aandelen via een bedrijf als DeGiro, is beleggen in de de cryptocurrency markt waarschijnlijk niet simpel genoeg voor gepensioneerden.

Bitcoin moet zo makkelijk zijn als aandelen

Toen hij eind 2018 in het blad ‘Fortune’ een interview gaf over zijn voornemen om Bitcoins naar voren te brengen, verklaarde de voorzitter van de NYSE (New York Stock Exchange), Jeff Sprecher, dat Bitcoin nog geen goede marktstructuur heeft.

Hij zei in dit interview: “Bitcoin heeft geen goede marktstructuur. Zelfs voor Bitcoin berekenen verschillende exchanges veel verschillende prijzen. En je kunt tot wel maximaal 6% betalen op een spread om dollars te wisselen voor Bitcoin, wat betekent dat Bitcoin met 6% moet stijgen voordat je break-even draait. “

Sprecher meldt ook dat in de toekomst, vermogensbeheerders en financiële instellingen valuta’s zoals Bitcoin gaan gebruiken die millennials vertrouwen, om een ​​beroep te doen op de jongere generatie. “Millennials vertrouwen de traditionele financiële instellingen niet. Om hun vertrouwen te winnen, kunnen banken, makelaars en vermogensbeheerders een valuta gebruiken waar millennials in geloven, zoals Bitcoin. Het gebruik van digitale valuta zorgt voor veel rumoer, “ voegde Sprecher eraan toe.

Als vermogensbeheerders met succes een solide marktstructuur voor Bitcoin kunnen creëren zoals Sprecher suggereerde, kunnen meer pensionado’s en beleggers, die eerder afhoudend stonden ten opzichte van beleggen in Bitcoin, deze activa-klasse toch interessant gaan vinden.

Al met al lijkt het, of het succes van Bitcoin met betrekking tot massa-adoptie en prijsstijging, samenhangt met de acceptatie in de wereld van de pensioenen. Welke natuurlijk een heel groot vermogen beheerd. Stappen zij in, dan komt er een stortvloed aan vermogen de markt binnen. Volgens sommigen zou ook het pensioen probleem met betrekking tot dekking opgelost kunnen worden indien pensioenfondsen gaan beleggen in Bitcoin. Lees hiervoor ons artikel over Anthony Pompliano. Maar aangezien de ‘oude en nieuwe wereld’ soms moeilijk bij elkaar kunnen komen, zal dit nog wel enige tijd duren. Wij van cryptobeginner.nl houden u op de hoogte! 

‘China verandert op een dag de Renminbi in een crypto’

China verandert Renminbi in een crypto!

Misschien heeft geen enkel land harder geprobeerd om Bitcoin te dissen dan China. Na het plaatsen van een stop op ICO’s, verbood de overheid crypto-exchanges en nu richten ze zich op Bitcoin-mining. Hoewel ze mogelijk de crypto hebben vertraagd, vooral in China, is deze trein op volle kracht vooruit. Maar vroeg of laat kunnen ze zelf ook beslissen om aan boord te gaan.

De voorzitter van de ‘Blockchain Research Institute’, Donald Tapscott vertelde aan Bloomberg dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de renminbi zijn weg vindt naar de blockchain.

“Over 20 jaar gebruiken we geen Bitcoin in China. Het Chinese volk zal de Renminbi (RMB) gebruiken, alleen zal de RMB een cryptocurrency worden. De centrale bank van China zal er een digitale valuta van maken.”

De Chinese regering is van plan crypto te raken

Tijdens zijn recente reis naar het Oost-Aziatische land, vernam Tapscott dat president Xi Jinping gelooft dat “de blockchain één van de twee belangrijkste technologieën is voor de toekomst van China.” Grappig, we hadden namelijk iets totaal anders kunnen denken. Wat het verbod op Bitcoin-exchanges betreft, zegt Tapscott dat het een “fout” is.

De blockchain-onderzoeker gaat verder met het uitleggen van deze “tweedeling” in China: één waarin de overheid crypto heeft gemeden, maar de blockchain als oké beschouwt. “De overheid is vrij serieus over het beschadigen van crypto,” zei hij.

Digitale valuta van de centrale bank

Het is een stuk eenvoudiger voor gecentraliseerde entiteiten om blockchain-technologie te omarmen dan om crypto te accepteren. Gedecentraliseerde valuta die geen controle van een centrale bank vereist, dreigt hun doel te verstoren. Maar zelfs Christine Lagarde van het IMF gelooft dat cryptocurrencies “aan het systeem aan het schudden zijn”.

China’s crypto zou nog maar het begin zijn

Ondertussen is het niet alleen China die zijn eigen cryptocurrency zou willen creëren. In zijn boek getiteld “Blockchain Revolution“, wijst Tapscott erop dat een ambtenaar van de ‘Bank of Canada’ “alle centrale banken… serieus onderzoek moeten doen naar de implicaties van het verplaatsen van complete nationale valutasystemen naar digitaal geld”.

Ondertussen stelde de ‘Bank of England’ econoom Andrew Haldane “een CBDC [digitale valuta van de centrale bank] als een oplossing voor het onvermogen van centrale banken om negatieve rentetarieven op valuta’s in te stellen in ernstig economische neergang.” Hoewel crypto er niet is geweest tijdens een wereldwijde economische recessie tot nu toe, is het slechts een kwestie van tijd.

Don Weinland van de ‘Financial Times’ stelt echter dat “geen van de centrale banken serieus overwegen om op dit moment een CBDC uit te schrijven.” In plaats daarvan wijst hij op de “pushback” van onder meer de ‘Fed’ en de ‘Bank for International Settlements’.

Desalniettemin, als China zin heeft om met zijn eigen crypto te gaan spelen, is het duidelijk dat het ‘virus zich verspreidt’.

Wist je dat je jaarlijks tot wel 12% aan rente kunt verdienen met crypto staken?

Kijk snel bij een van de onderstaande crypto exchanges voor de beste rates!

Nieuw in de wereld van crypto? Dan ben je bij de Nederlandse crypto exchange Bitvavo aan het juiste adres!