Cryptobeginner.nl

EOS-koers stijgt in aanloop naar bekendmaking van 1 juni

EOS-koers stijgt in aanloop naar bekendmaking van 1 juni

Het is een best teleurstellende periode geweest voor investeerders in EOS. De EOS-koers stijgt en lijkt nu langzaam maar zeker de weg naar boven terug te hebben gevonden. Op vandaag laat ze een mooie stijging optekenen richting een waarde van 7,81 Amerikaanse dollar. De huidige piek in de prijs van de EOS-token is gerealiseerd onder invloed van een sterk toegenomen volume van meer dan 5,3 miljard Amerikaanse dollar in 24 uur. Ondanks de huidige piek in de EOS-prijs is de asset nog steeds ver verwijderd van haar all-time high. Deze wist ze neer te zetten op 29 april 2018. Toen bereikte de EOS-koers een waarde van 22,71 Amerikaanse dollar. Toch lijkt er beterschap aan te komen. In het bijzonder de aankomende bekendmaking van 1 juni zou de interesse in EOS terug een stevige boost moeten geven. 

Langverwacht Block.one evenement op 1 juni 

Dat de EOS-koers stijgt en een opwaartse beweging maakt hoeft niet te verbazen. De algemene verwachting is namelijk dat er heel wat positief nieuws zal verschijnen komend weekend. Dan vindt namelijk het langverwachte Block.one evenement plaats in het Amerikaanse Washington. Rond het evenement hangt een zweem van mysterie. Eerder werd reeds aangekondigd dat er baanbrekende vernieuwingen op voorgesteld zullen worden voor het EOS-project. Wat deze vernieuwingen precies zullen inhouden blijft koffiedik kijken.

Eén van de drukste ecosystemen 

Op moment van schrijven is EOS er in geslaagd om uit te groeien tot één van de drukste ecosystemen op de cryptomarkt. Dit gezegd zijnde werd ze in het verleden reeds meermaals geconfronteerd met fouten en tegenvallers in een poging om een consensus te bereiken. Op Twitter heeft een oplettende gebruiker opgemerkt dat Block.one voor zomaar even 3.300.000 EOS aan RAM heeft aangekocht op het EOS mainnet van haar officiële B1 account. Vooraleer de aankoop plaatsvond heeft Block.one er eveneens voor gekozen om 9,8 miljoen aan EOS tokens te ontgrendelen. 

Derde grootste inflow vanuit Bitcoin (BTC) 

EOS staat inmiddels bekend als de asset die de derde grootste “inflow” weet te realiseren vanuit Bitcoin (BTC). Bovendien kenmerkt ze zich ook door een niet onaanzienlijke activiteit ten opzichte van Ethereum (ETH). Ondanks het feit dat EOS de voorbije maanden eigenlijk opvallend weinig positieve activiteit heeft weten te realiseren kunnen we het ook anders bekijken. In de voorbije berenmarkt heeft EOS het hoofd eigenlijk nog relatief koel weten te houden in vergelijking met tal van andere cryptocurrencies. 

Meer dan 87 miljoen transacties in 24 uur 

EOS blijft ook één van de meest actieve netwerken binnen de cryptowereld. Er worden dan ook meer dan 87 miljoen transacties mee gerealiseerd binnen de 24 uur. Dit althans volgens de data van Blocktivity. Het moet evenwel worden aangegeven dat EOS transacties gratis zijn. Bovendien is het voor deelnemers van het netwerk mogelijk om verkeer te genereren zonder dat er daarvoor grote investeringen zijn vereist. Om een doorsnee dag weet het netwerk van EOS dan ook vrij eenvoudig rond de 16 miljoen transacties te realiseren. Voor alle duidelijkheid, het betreft hier zowel het gebruik van de token op zich als het gebruik van de dApps die door het netwerk worden ondersteund.

EOS realiseert recordvolume met 87 miljoen transacties

EOS realiseert recordvolume transacties

Het EOS ecosysteem maakt duidelijk dat het over de capaciteit beschikt om enorme volumes aan dagelijkse transacties te kunnen realiseren. Volgens de data die beschikbaar wordt gesteld door Blocktivity is het netwerk er in geslaagd om haar eigen record van meer dan 48 miljoen transacties per dag te verbreken. Ze deed dit overigens niet zomaar, want het nieuwe record dat is gevestigd staat nu op zomaar even 87,2 miljoen transacties.

Vragen bij werkelijk EOS volume 

Ondanks bovenstaande is het zo dat EOS in het verleden vaak af te rekenen heeft gekregen met scepticisme aangaande de kwaliteit van haar volume. Algemeen gezien is het wel zo dat netwerken welke gebruikmaken van delegated proof-of-stake een mechanisme kunnen opzetten waarbij er verschillende transacties die worden uitgevoerd tussen twee servers kunnen worden goedgekeurd. In het verleden waren er reeds verschillende platformen die van dit systeem gebruik hebben gemaakt. Het ging daarbij niet alleen om het BitShares netwerk, maar ook om het WAX netwerk. In het bijzonder deze laatste stond er om bekend gedurende enige tijd haar volume aanzienlijk te boosten terwijl ze bleef volhouden dat het ging om organisch volume. Ook EOS wordt van soortgelijke activiteiten verdacht. 

Geen grote wijzigingen in EOS prijs 

Ondanks het sterk toegenomen volume dat EOS weet te realiseren is het op z’n zachtst gezegd opmerkelijk dat dit niet gereflecteerd wordt in de marktprijs van de token. Op moment van schrijven noteert EOS dan ook nog steeds aan een waarde van 5,24 dollar. Over de voorbije 24 uur betekent dit een geringe stijging van slechts 1,52 procent. EOS staat er om bekend gelist te zijn bij nagenoeg alle belangrijke en grote exchanges. 

Het meeste volume wordt op moment van schrijven gerealiseerd door ZBG en Bibox. Beiden zijn goed voor een volume van respectievelijk 5,71 en 5,15 procent. De derde belangrijkste exchange voor EOS op moment van schrijven is OKEx. Daarbij is er sprake van 3,60 procent van het volledige handelsvolume dat door de cryptovaluta gaat. 

Uitkijken naar bekendmaking op 1 juni 

Dat de koers van EOS zo’n geringe verschillen vertoont is eigenlijk vrij opvallend. Zo is het namelijk bekend dat Block.One een belangrijke, grootschalige aankondiging zal doen op 1 juni van dit jaar. Echter blijft er duidelijk sprake van verdeeldheid onder de community. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat EOS over de mogelijkheid beschikt om slechte of foutieve smart contracts te cancellen en terug te draaien. Op dit vlak verschilt de aanpak van EOS dan ook aanzienlijk ten opzichte van bijvoorbeeld de werkwijze van Ethereum. Bij deze laatste is het dan ook zo dat transacties en fouten niet zomaar teruggedraaid kunnen worden. 

Een gevoelig punt bij EOS is ook dat het team achter deze cryptocurrency over de mogelijkheid beschikt om accounts te bevriezen. Dit geldt overigens ook voor de tokens. Deze aanpak stoot heel wat mensen uit de cryptowereld voor de borst waardoor het potentieel van het EOS platform toch enigszins wordt ondermijnd. Het is nu vooral afwachten of de aankondiging van 1 juni daadwerkelijk een aanzienlijke impact kan hebben op de koers van EOS. Uiteindelijk zal ze toch eens een mooie run moeten zien te realiseren en de gerealiseerde meerwaarde moeten zien vast te houden. Alleen zo kan er constructief naar de toekomst worden gekeken.

Bithumb opnieuw gehackt, XRP en EOS buitgemaakt

Bithumb opnieuw gehackt, EOS en XRP buit...

Slecht nieuws voor de Koreaanse exchange ‘Bithumb’ en haar klanten. De exchange blijkt namelijk opnieuw het slachtoffer te zijn geworden van een hack. Sterker nog, eigenlijk is er sprake van niet één, maar wel van twee inbreuken. Uit de berichten die zijn verschenen blijkt namelijk dat er zowel een niet onaanzienlijke hoeveelheid aan EOS, maar ook aan XRP is gestolen. Het is niet voor het eerst dat Bithumb het slachtoffer is van een hack. In de zomer van 2018 werd bijvoorbeeld duidelijk dat ze het slachtoffer werd van een inbreuk waarbij voor zomaar even 30 miljoen dollar aan crypto werd gestolen.

Significante hoeveelheid aan EOS en XRP gestolen

De eerste berichten over de hack doken op toen een gebruiker op Twitter liet uitschijnen dat er funds van EOS werden verplaatst uit één van de bekende wallets van Bithumb. Er werd melding gemaakt van zomaar even 3 miljoen aan EOS-tokens. Er was sprake van verschillende transacties die de tokens verplaatsten naar de ChangeNow exchange. Het betreft hier een relatief kleine partij welke voor cybercriminelen interessant is, mede omwille van het ontbreken van een uitgebreide know-your-customer procedure.

Niet alleen gebruikers die EOS bij Bithumb hadden staan zijn getroffen door de hack, dit geldt ook voor investeerders in de XRP-token van Ripple. Volgens de laatste waarneming zouden er dan ook voor zomaar even 20 miljoen XRP-tokens buitgemaakt zijn. Totale prijskaartje hiervan? Zo’n slordige 6 miljoen dollar volgens de huidige koers van de XRP-token.

Hack gecoördineerd door een medewerker van de exchange?

In eerste blogartikel welke door Bithumb de wereld in werd gestuurd verschenen meteen de nodige verontschuldigingen. Bovendien werd er ook meteen gehint in de richting van een medewerker die verantwoordelijk zou zijn voor het coördineren van de hack. Een uitgebreid onderzoek met betrekking tot deze kwestie is op moment van schrijven nog volop bezig. Wel liet Bithumb meteen optekenen dat de rest van de funds die bij de exchange zijn ondergebracht geen gevaar lopen.

Impact van hack op koers blijft vooralsnog beperkt

Op het ogenblik dat er een hack plaatsvindt is het altijd een beetje bang afwachten naar wat de koers van de geïnfecteerde cryptocurrencies gaat doen. Dat blijkt in dit geval gelukkig nog redelijk goed mee te vallen. De XRP-token van Ripple heeft in principe niet aan waarde ingeleverd en blijft dan ook rond de 0,31 dollar hangen. De prijs van EOS kreeg wel een kleine tik te verduren, maar behield met een daling tot 4,19 dollar (van oorspronkelijk 4,65 dollar) eveneens vrij goed haar waarde.

Exchanges blijven doelwit, bescherm uw investeringen!

De hack bij Bithumb is niet het eerste incident van het jaar waarbij er tokens buit zijn gemaakt bij een exchange. Recent werd bijvoorbeeld nog duidelijk dat de Nieuw-Zeelandse exchange Cryptopia was gehackt. Het totale kostenplaatje van die hack liep bij die exchange op tot zomaar even 17 miljoen dollar. Ook DragonEx was het slachtoffer van een hack waarbij de focus kwam te liggen op Maximine Coin (MXM) evenals Tether (USDT). De nieuwe hacks die plaats hebben gevonden bewijzen eens temeer de absolute noodzaak van hardware wallets. Laat uw tokens niet te lang bij de exchange staan en zorgt er voor dat u altijd zelf de controle heeft over de private key van uw assets! Zo kunt u het risico op verlies sterk beperken.

Waarde EOS-token stijgt met 12%, Litecoin positie in het vizier!

Waarde EOS-token stijgt met 12 procent

Goed nieuws voor investeerders in de EOS-token. Het project laat vandaag een stijging optekenen over de voorbije 24 uur van zomaar even 12,02 procent. Deze stijging heeft er voor gezorgd dat de waarde van de token is uitgekomen boven een bedrag van 4 dollar. Daarnaast heeft ook de marktwaarde van EOS een stevige meerwaarde laten optekenen. Deze heeft haar naar een waarde gebracht van 3.708.795.526 dollar. Hiermee krijgt EOS langzaam maar zeker de vierde plaats van Litecoin in het vizier. Het verschil bedraagt op moment van schrijven dan ook nog slechts zo’n kleine 740.000 dollar.

Handelsvolume stijgt naar 2,6 miljard in 24 uur

De aantrekkelijke prijsstijging die EOS heeft weten neer te zetten is er onder meer gekomen door het aantrekkende volume over de voorbije 24 uur. In één dag tijd bedroeg het volume zomaar even 2,6 miljard dollar. De EOS rally is bovendien ook het gevolg van het verder toegenomen vertrouwen van de Chinese overheid in het blockchainproject. In de laatste Weiss ratings (zie ons andere artikel van vandaag hierover) stond bovendien ook al te lezen dat EOS haar plaats aan de top had gevrijwaard. Ze wordt dan ook niet alleen omschreven als een bijzonder snelle, maar ook als een innovatieve blockchain.

Aangekondigd evenement op 1 juni

Naast bovenstaande is er natuurlijk ook nog de aankondiging van een significant evenement welke met betrekking tot EOS zal worden gehouden op 1 juni in het Amerikaanse Washington. Investeerders verwachten heel wat interessante aankondigingen op het evenement waardoor de speculaties over het project en vooral de toekomst er van de pan uit swingen. In ieder geval blijft het netwerk van EOS één van de meest actieve op de markt. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat verschillende experts reeds hebben laten uitschijnen zich vragen te stellen bij de hoeveelheid aan transacties evenals de herkomst van het verkeer dat op het netwerk wordt gerealiseerd.

Risiconiveau van EOS blijft steken op D+

De Weiss Ratings vormen uiteraard een bijzonder belangrijke maatstaf voor cryptocurrencies. Dit niet in het minst omdat een project op verschillende niveaus en manieren wordt geëvalueerd. Zo krijgt EOS bijvoorbeeld een ‘A’ rating voor technologische adoptie, maar blijft ze steken op een D+ rating omwille van het hoge risicogehalte. Vooral dit laatste zorgt er voor dat potentiële investeerders in EOS het zeer volatiele karakter van het project niet uit het oog mogen verliezen.

Bovenstaande zorgt er evenwel niet voor dat ook de algemene rating van EOS in de gevarenzone strandt, in tegendeel. De globale rating die EOS op moment van schrijven van Weiss heeft ontvangen is dan ook ‘B-‘. Dit is niet in het minst te wijten aan het feit dat er nog teveel vraagtekens bestaand met betrekking tot het project en haar toekomst. Ondanks het feit dat de huidige rally een verdere prijsappreciatie mogelijk maakt moet er rekening mee worden gehouden dat de waarde van de EOS-token ook een (stevige) terugval kan kennen.

Kan EOS haar momentum vasthouden?

Het is nu uiteraard nog maar zeer de vraag of EOS haar momentum vast zal weten te houden en er op kan verder bouwen. Gelooft u wel in het potentieel van EOS op de korte of lange termijn? In dat geval is het bij verschillende partijen mogelijk om in te stappen in dit project. Zo kunt u investeren in EOS bij een cryptocurrency exchange als Binance, maar is het eveneens mogelijk om in te stappen met euro’s bij een partij als Bitvavo.

Wist je dat je jaarlijks tot wel 12% aan rente kunt verdienen met crypto staken?

Kijk snel bij een van de onderstaande crypto exchanges voor de beste rates!

Nieuw in de wereld van crypto? Dan ben je bij de Nederlandse crypto exchange Bitvavo aan het juiste adres!