Cryptobeginner.nl

Wat zijn privacy coins?

Bij veel mensen leeft nog steeds de gedachte dat het mogelijk is om met bijvoorbeeld Bitcoin op volledig anonieme wijze betalingen uit te kunnen voeren. Wanneer u zich reeds iets meer heeft verdiept in Bitcoin en cryptocurrencies in het algemeen heeft u echter kunnen vaststellen dat dit absoluut niet het geval is, in tegendeel. Het is bij onder meer Bitcoin evenals een grote hoeveelheid aan altcoins perfect mogelijk om niet alleen de transacties die worden uitgevoerd, maar ook de wallet bedragen op te sporen evenals te volgen. U dient dan ook behoorlijk uw best te doen om anoniem gebruik te kunnen maken van menig aantal verschillende cryptocurrencies. Wat dit betreft kunnen zogenaamde privacy coins echter de oplossing bieden.

Wat zijn privacy coins precies?

Omwille van het feit dat onder meer Bitcoin heel wat minder anoniem is gebleken dan in eerste instantie werd verwacht zijn er inmiddels heel wat verschillende cryptocurrencies op de markt gelanceerd die wel de nadruk leggen op privacy. Gebruikers worden zich dan ook langzaam maar zeker bewust van het feit dat het merendeel van de blockchains die er bestaan hun transacties evenals gegevens gewoon publiekelijk en online beschikbaar maken. Ondanks het feit dat dit perfect in lijn ligt met het concept achter met name Bitcoin is het zo dat lang niet iedereen het fijn vindt om diens financiële gegevens gewoon online ten grabbel te gooien.

Bovenstaande reden heeft er voor gezorgd dat er inmiddels verschillende soorten privacy coins op de markt zijn terug te vinden. Enkele bekende namen op dit vlak zijn natuurlijk Monero, Zcash evenals Verge. Dergelijke coins zijn ontwikkeld met als specifiek doel om een relatieve anonimiteit te kunnen garanderen aan haar gebruikers. Privacy coins zorgen er dan ook voor dat verschillende informatie wordt afgeschermd. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens die betrekking hebben tot de transacties die worden uitgevoerd, maar ook om gegevens die aangeven over welke holdings u precies beschikt. Kenmerkend voor privacy coins is dan ook dat ze niet traceerbaar zijn en bovendien ook niet gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld een transactiegeschiedenis via de blockchain. Tot slot zijn ze ook gedecentraliseerd op een manier dat alle nodes in het netwerk over dezelfde bevoegdheden beschikken.

Wat zijn de voordelen van privacy coins?

Het spreekt voor zich dat het belangrijkste voordeel waar privacy coins over beschikken is terug te vinden in het feit dat ze de financiële data van haar gebruikers afschermen. Veel mensen vinden het dan ook erg belangrijk dat hun transacties niet zomaar openlijk in de blockchain verschijnen. Geldt dat ook voor u? In dat geval is het voor het uitvoeren van uw betalingen met crypto altijd de moeite waard om te kijken in de richting van privacy coins.

Zijn er ook nadelen aan verbonden?

Het spreekt voor zich dat er niet alleen maar voordelen zijn verbonden aan het gebruik van privacy coins. Op het ogenblik dat u van dergelijke cryptocurrencies gebruik gaat maken dient u er namelijk rekening mee te houden dat deze onder het vergrootglas liggen van onder meer de verschillende overheden. De kans is dan ook bestaande dat er in de toekomst een veel strengere reglementering zal komen waardoor privacy coins het leven aanzienlijk moeilijk kan worden gemaakt. Bovendien hebben privacy coins ook vaak af te rekenen met een wat dubieuze reputatie. Zo staat Monero er bijvoorbeeld om bekend vaak te worden gebruikt voor het uitvoeren van betalingen in het zogenaamde ‘dark web’.

Welke privacy coins bestaan er allemaal?

Nu de voor- en nadelen van privacy coins bij u bekend zijn is het tijd geworden om even enkele concrete projecten aan u voor te stellen. Ondanks het feit dat alle privacy coins hetzelfde doel nastreven is het zo dat ze dat elk op hun eigen, specifieke manier proberen te doen. We stellen de bekendste privacy coins aan u voor middels het onderstaande overzicht.

1.) Monero

De absolute nummer één privacy coin is wellicht Monero. Deze privacy coin staat er om bekend gebruik te maken van een zogenaamd stealth adres. Deze zorgt er voor dat de ontvanger verschillende betalingen kan ontvangen met behulp van één enkel adres. Bovendien zorgt het stealth adres er eveneens voor dat er geen links op de blockchain worden geplaatst tussen de ontvanger en de verzender. Voor elke transactie die door een bepaalde afzender gebeurt wordt er dan ook automatisch een compleet willekeurig evenals éénmalig adres aangemaakt.

2.) Zcash

De tweede privacy coin die een uitstekende bekendheid en populariteit geniet is Zcash. Deze coin maakt gebruik van een methode die luistert naar de naam “zk-SNARKs”. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘Zero-knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge’. In de basis vormt zero-knowledge een mogelijkheid om aan te tonen dat de informatie welke naar een bepaalde partij wordt verstuurd daadwerkelijk correct is. Dit gebeurt zonder dat deze informatie (openbaar) wordt gedeeld.

3.) PIVX

Een andere privacy coin die het vermelden waard is, is PIVX. Deze cryptovaluta was de eerste die er in slaagde om het proof of stake algoritme te combineren met het Zerocoin-protocol. PIVX ontstond als een vork van die andere coin met privacy-eigenschappen ‘Dash’. Het feit dat het mogelijk is om PIVX coins te staken heeft deze privacy coin heel wat extra populariteit opgeleverd. Ondanks het feit dat PIVX in de schaduw staat van onder meer Monero en Zcash is dit toch een privacy coin welke over een aantrekkelijk potentieel beschikt (geen garanties).

4.) Verge

Eén van de vaakst gesproken cryptocurrencies is natuurlijk Verge en de XVG-token. Kenmerkend voor de blockchain van deze privacy coin is dat er gebruik wordt gemaakt van meerdere cryptografische algoritmes. Het gaat hierbij onder meer om Scrypt evenals om x17. Daarnaast is het zo dat in december van het jaar 2017 het zogenaamde ‘Wraith Protocol’ voor Verge live is gegaan. Deze maakt het mogelijk voor gebruikers van Verge om aan te geven of ze willen dat hun transactie in de blockchain zichtbaar is of niet.

Kan ook Dash worden bestempeld als een privacy coin?

Tot slot zouden we eigenlijk ook Dash als een privacy coin kunnen bestempelen. Dash maakt namelijk gebruik van het zogenaamde ‘CoinJoin’. Het gaat hierbij om een methode welke in eerste instantie werd ontwikkeld om Bitcoin te anonimiseren. De functies waar Dash over beschikt vertonen niet onaanzienlijke gelijkenissen met Bitcoin. Dit onder meer omdat de blockchain standaard over transparante eigenschappen beschikt, maar optioneel ook privacy biedt. In ieder geval, is het voor u van belang dat uw transacties worden afgeschermd voor de buitenwereld? Dan zijn er verschillende privacy coins waar u gebruik van kunt maken.

Wist je dat je jaarlijks tot wel 12% aan rente kunt verdienen met crypto staken?

Kijk snel bij een van de onderstaande crypto exchanges voor de beste rates!

Nieuw in de wereld van crypto? Dan ben je bij de Nederlandse crypto exchange Bitvavo aan het juiste adres!