Cryptobeginner.nl

Wat is hashrate?

Mensen zijn vaak op zoek naar tal van verschillende manieren om in het bezit te kunnen komen van cryptocurrencies. U kunt er natuurlijk voor kiezen om cryptocurrencies gewoon aan te kopen, maar u kunt ze ook minen. In het bijzonder wanneer u interesse heeft in het minen van cryptovaluta’s heeft u ongetwijfeld al eens gehoord over ‘hashing’ en de ‘hashrate’. In het bijzonder de term ‘hashrate’ is er één die u ongetwijfeld reeds meermaals voorbij heeft zien komen. Wat is dit nu echter eigenlijk? Zeer eenvoudig. De hashrate geeft namelijk weer hoe krachtig een cryptocurrency miner is. Met andere woorden, het gaat hierbij om de parameter welke aangeeft hoeveel keer per seconde een bepaald type van mining hardware er in slaagt om een hash uit te voeren. Dit lijkt op het eerste zicht natuurlijk een beetje complex, maar de informatie op deze pagina zal het begrip hashrate voor eens en altijd duidelijk maken.

Wat is een hash precies?

De hash-functie kan eigenlijk het best worden omschreven als een soort van wiskundig proces welke de invoer van gegevens van elke grootte of lengte ontvangt. Vervolgens voert ze hier een bepaalde bewerking op uit en worden er gegevens met een vaste grootte of lengte geproduceerd. Ook dit is misschien moeilijk zomaar voor te stellen. In de praktijk zou er eigenlijk een reeks letters van een willekeurige lengte als invoer genomen kunnen worden. Nadat de omzetting is gebeurd zal hier een reeks van letters met een vaste lengte uit gaan komen. Of het op vlak van input nu gaat om gewoon één letter, één woord of één zin of een compleet boek, de uitvoer zal altijd over dezelfde lengte beschikken. Op het ogenblik dat er dus met andere woorden amper één cijfer of getal wijzigt komt daarmee de volledige uitkomst van de hash te veranderen.

Gebruik van hashing bij cryptocurrencies

Wanneer het Bitcoin-protocol nauwkeuriger gaan bekijken kan er worden vastgesteld dat binnen dit protocol de hash-functies worden gebruikt om nieuwe transacties mee te schrijven in de blockchain. Voor Bitcoin-mining geldt dan ook dat de inputs voor de hash alle meest recente, nog onbevestigde transacties zijn. Bovendien wordt er ook nog andere data meegestuurd welke betrekking heeft tot onder meer de tijd. Voor het minen van Bitcoin moeten miners de invoer vinden. Het betreft hier dus eigenlijk de lijst waarin de meest actuele transacties zijn terug te vinden welke nog dienen te worden geverifieerd. Op het ogenblik dat een bepaalde miner daar in slaagt ontvangt deze een beloning voor het leveren van de door hem (of haar) geleverde rekenkracht.

Meer hashing power vereist door toegenomen moeilijkheidsgraad

De community achter de cryptocurrency Bitcoin heeft vastgesteld dat er elke 10 minuten een blok wordt gevonden door miners. Omwille van het feit dat er stelselmatig meer miners bijkomen en de rekenkracht van miners bovendien toeneemt worden de zogenaamde hashing berekeningen op een steeds kortere periode opgelost. Het spreekt voor zich dat dit in de praktijk gecompenseerd dient te worden. Dit gebeurt door het stelselmatig verhogen van de moeilijkheidsgraad. Op deze manier gaat de tijdsduur voor het vinden van een nieuwe blok niet alleen omhoog, daarnaast is er ook meer hashing power vereist.

De hashing power drukken we uit in zogenaamde “hashes per seconde”. Het gaat hierbij dus eigenlijk om de hoeveelheid aan berekeningen welke een miner per seconde kan uitvoeren met als doel om de wiskundige som brute force te kraken. Enkele voorbeelden van hashing power zijn in ieder geval de volgende:

  • 1 kH/s is 1,000 hashes per seconde
  • 1 MH/s is 1,000,000 hashes per seconde
  • 1 GH/s is 1,000,000,000 hashes per seconde
  • 1 TH/s is 1,000,000,000,000 hashes per seconde
  • 1 PH/s is 1,000,000,000,000,000 hashes per seconde

Waar komt de term ‘hashrate’ precies vandaan?

Hoe snel een computer of beter gezegd een grafische kaart over de mogelijkheid beschikt om Bitcoins te minen is altijd afhankelijk van de rekensnelheid waar deze grafische kaart over beschikt. De rekenkracht wordt in de praktijk ook wel de zogenaamde ‘hashrate’ genoemd. Deze hashrate drukken we uit in het aantal hashes per seconde. Des te hoger de hoeveelheid aan hashes is per seconde, des te krachter ook de videokaart is. In de beginjaren van Bitcoin volstond het prima om gewoon met een relatief eenvoudige computer te minen. De vereiste hashrate lag dan namelijk nog niet zo hoog waardoor eigenlijk iedereen wel een Bitcoin in zijn of haar bezit kon krijgen door te minen. Tegenwoordig is de moeilijkheidsgraad echter in die mate opgelopen dat dit niet langer tot de mogelijkheden behoort, in tegendeel.

Hashrate kopen, kan dat?

Nu het minen van bijvoorbeeld Bitcoin een bijzonder lastig karwei is geworden volstaat het niet langer om bijvoorbeeld gebruik te maken van een gewone laptop of computer, in tegendeel. Zelfs gewone miners die op de markt zijn gebracht door specifieke fabrikanten weten niet meer voldoende rekenkracht aan de dag te leggen om echt de concurrentie aan te kunnen gaan met de grotere partijen. Mensen die toch nog graag een stukje van de mining beloning in de wacht willen kunnen slepen doen er goed aan om bijvoorbeeld hashrate te kopen. Verschillende partijen bieden dit tegenwoordig aan waarvan de bekendste natuurlijk ‘Genesis Mining’ is. Bij hashrate kopen worden bepaalde mining contracten opgemaakt voor een specifieke periode. De mining contracten worden meteen geactiveerd op het ogenblik dat de betaling plaats heeft gevonden. Dit is wellicht één van de meest interessante manieren om op z’n minst een klein stukje van een mining reward binnen te kunnen halen. Uiteraard moet u zoals altijd eerst nog even goed uw eigen onderzoek doen vooraleer in te stappen in een dergelijk contract.

Waarom particulier minen niet (meer) rendabel is

Hashrate kopen is iets wat reeds heel wat mensen over de hele wereld hebben gedaan. Men kiest tegenwoordig dan ook veel eerder voor een dergelijke optie dan dat men er nog voor kiest om daadwerkelijk zelf te minen. De vereiste, hoge hashrate zorgt er namelijk voor dat het als particulier in principe onmogelijk (en vooral ook onbetaalbaar) is om nog Bitcoin te minen. Niet alleen zou u daarvoor namelijk moeten investeren in razend dure hardware, daarnaast is er ook nog eens de kostprijs van de stroom die in Nederland gewoon veel te hoog ligt. Het spreekt voor zich dat ook dit aardig inhakt op het potentiële rendement dat zou kunnen worden gerealiseerd op het ogenblik dat u gaat minen.

Wist je dat je jaarlijks tot wel 12% aan rente kunt verdienen met crypto staken?

Kijk snel bij een van de onderstaande crypto exchanges voor de beste rates!

Nieuw in de wereld van crypto? Dan ben je bij de Nederlandse crypto exchange Bitvavo aan het juiste adres!