Cryptobeginner.nl

Wat is een soft fork?

Op het ogenblik dat u zich verdiept in de cryptowereld zult u snel geconfronteerd worden met een begrip ‘fork’. Een ‘fork’ (in het Nederlands ‘vork’) is een aanpassing welke gebeurt aan het netwerk van een cryptovaluta. Het kan hierbij gaan om een soft fork of een hard fork. In beide gevallen is er sprake van een wijziging aan het netwerk, maar het karakter van die wijziging verschilt. In het geval van een soft fork is er bijvoorbeeld sprake van een verstrenging van een regel binnen het blockchainprotocol. Hoe dat nu precies in zijn werk gaat en waar u rekening mee moet houden met betrekking tot een soft fork vertellen we u graag op deze pagina.

De basis van een soft fork

Op het ogenblik dat er sprake is van een soft fork vindt er dus een wijziging plaats van een bepaalde regel welke deel uitmaakt van het blockchainprotocol. Deze regel wordt dan strenger gemaakt. Voor een bekend voorbeeld van een soft fork bij Bitcoin kunnen we terug gaan naar de begindagen van deze cryptocurrency. In de begindagen van Bitcoin was er bijvoorbeeld sprake van een regel die stelde dat er geen limiet zat op de omvang van MegaBytes binnen een blok. Dit zorgde er voor dat een blok in principe oneindig veel MB groot kon zijn. Veel ontwikkelaars waren het er met elkaar over eens dat deze regel veel te soepel was. Omwille van deze reden werd er al snel voor gekozen om ze strenger te maken. Dit gebeurde door het uitvoeren van een soft fork.

Kenmerkend voor een soft fork (en dit is ook meteen wat ze verschillend maakt ten opzichte van een hard fork) is dat de regel op een dergelijke manier wordt aangepast dat ze nog steeds binnen de oude regels past. Uiteindelijk werd er in het jaar 2011 door de ontwikkelaars voor gekozen om de maximum grootte van een blok in te stellen op 1 MB. Dit viel binnen de regels op dat moment, want deze stelden dat het eveneens was toegestaan om een blokgrootte te hebben van 1 MB of kleiner. Op deze manier was er geen sprake van een conflict met de miners, nodes evenals de wallets die deel uitmaakten van het netwerk van Bitcoin. Bijgevolg hoefde niemand er voor te kiezen om zijn of haar wallet of software te updaten. Bovendien was er ook geen nood aan het ontstaan van een nieuwe cryptocurrency. Bij een hard fork gaat dit uiteraard wel even anders in zijn werk.

Het verschil tussen een soft fork en een hard fork

Een belangrijke factor waar u rekening mee moet houden bij een soft fork is dat de oude nodes de nieuwe blokken als geldig zullen bestempelen. Dit zorgt er voor dat er bij een soft fork (in tegenstelling tot bij een hard fork) sprake is van achterwaartse compatibiliteit. In het geval van een soft fork is het dan ook voldoende dat een kleine meerderheid van de miners er voor kiest om de software te updaten. Op deze manier kunnen de nieuw gevormde regels perfect worden toegepast. In het geval van een hard fork is dat uiteraard wel even anders. Dan dienen alle nodes die deel uitmaken van het blockchainnetwerk de upgrade uit te voeren. Bovendien dient er eveneens sprake te zijn van een consensus over de nieuwe regels.

Tijdelijke afwijking binnen het blockchainnetwerk

Het is mogelijk dat een soft fork eveneens ontstaat op het ogenblik dat er sprake is van een tijdelijke afwijking binnen het blockchainnetwerk. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het ogenblik dat de miners die gebruikmaken van niet-geüpdatet nodes een nieuwe consensusregel schenden. Het gaat hierbij dan in de praktijk om een consensusregel waarvan de nodes het bestaan niet afweten. In het geval van een soft fork is het zoals eerder reeds aangegeven niet noodzakelijk dat alle nodes een update uitvoeren om een bepaald consensus in stand te houden. Dit omdat de nieuw ontstane blokken die de regels van de soft fork volgen ook gewoon de oude regels volgen. Dit betekent in de praktijk dat ook de nodes die er voor hebben gekozen om de update (nog) niet door te voeren de nieuwe blokken zullen accepteren.

Kan een soft fork worden teruggedraaid?

Veel mensen stellen zich de vraag of er een mogelijkheid bestaat om een soft fork terug te draaien. Dat is niet mogelijk, althans niet zonder dat er gebruik wordt gemaakt van een hard fork. Dit heeft alles te maken met het feit dat een soft fork een bepaalde hoeveelheid aan geldige blokken toestaat. Het gaat hierbij om geldige blokken welke een passende deelverzameling zijn van de blokken welke geldig waren vooraleer de fork in kwestie werd uitgevoerd. Op het ogenblik dat gebruikers er voor zouden kiezen om een upgrade uit te voeren naar een zogenaamde ‘post-soft-fork node’ en bijgevolg ook de meerderheid van de nodes er voor kiezen om terug te schakelen naar een pre-soft-fork node, dan ontstaat er een situatie waarbij de consensus eigenlijk teniet wordt gedaan.

Het herkennen van een soft fork

Bovenstaande maakt duidelijk dat het altijd een vereiste is dat de meerderheid van de mining-kracht gebruikmaakt van een node welke over de mogelijkheid beschikt om de soft fork ook als dusdanig te herkennen. In principe zou er dan ook gesteld kunnen worden dat, hoe meer miners er voor kiezen om de nieuw opgelegde regels te respecteren, des te veiliger het netwerk zal zijn na afloop van de soft fork. Op het ogenblik dat 75 procent van de miners de fork accepteren bestaat er geen garantie dat de resterende 25 procent van de nieuw gevormde blokken de nieuwe regels eveneens zullen volgen. Het kwart van deze blokken zal dan ook bijgevolg alleen maar als geldig worden beschouwd door de nodes welke op de hoogte zijn van de nieuw opgelegde regels. Dit betekent ook dat de nieuwe nodes deze blokken zullen negeren. Ondanks het feit dat het doorvoeren van een soft fork dus vrij technisch is moet het gezegd dat ze van cruciaal belang kan zijn voor de toekomst van een cryptocurrency. Bovendien is er ook heel wat minder risico verbonden aan een soft fork dan aan een hard fork.

Wist je dat je jaarlijks tot wel 12% aan rente kunt verdienen met crypto staken?

Kijk snel bij een van de onderstaande crypto exchanges voor de beste rates!

Nieuw in de wereld van crypto? Dan ben je bij de Nederlandse crypto exchange Bitvavo aan het juiste adres!