Factom (FCT)

Informatie over Factom (FCT) lees je op cryptobeginner.nlFactom is op tal van verschillende vlakken een beetje een vreemde eend in de bijt. Mensen die reeds enige ervaring of kennis hebben van de financiële sector of bijvoorbeeld het verzekeringswezen zullen ongetwijfeld eerder reeds hebben gehoord over Factom. Het is dan ook een naam die in de praktijk zeer vaak wordt gebruikt op vlak van niet alleen veiligheid, maar ook betrouwbaarheid. In de praktijk vormt Factom als het ware een extra layer die het mogelijk maakt voor financiële instellingen om de overstap naar de blockchain te maken. Tegelijkertijd brengt ze echter ook tal van verschillende, extra mogelijkheden met zich mee. Heeft u nog niet eerder gehoord over Factom of wilt u gewoon graag meer over dit bijzondere project te weten komen? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden hier op deze pagina!

Een belangrijk misverstand over Factom

Laat ons deze pagina verder beginnen met een eerste vaak gehoord en belangrijk misverstand de wereld uit te helpen. Veel mensen denken namelijk dat Factom een volledig op zichzelf staande blockchain is. Dit is niet correct. Factom is in de praktijk zelfs helemaal geen blockchain, maar gewoon een extra laag welke over de Bitcoin blockchain heen is geplaatst. Ze maakt het in de praktijk wel mogelijk om eenvoudig onderlinge koppelingen te realiseren. Deze extra laag beschikt over een zeer belangrijke functie, niet in het minst voor de toekomst van Bitcoin en crypto in het algemeen. Ze maakt het immers mogelijk voor ondernemingen die geconfronteerd worden met rechten, geld en contracten om op de blockchain actief te worden. Factom is in de praktijk echter nog veel meer dan dat. Grote bedrijven welke gebruikmaken van Factom kunnen deze in de praktijk gaan toepassen om onveranderlijke waarheden te plaatsen op de blockchain. Dit betekent dat er niet langer mee kan worden geknoeid of gerommeld. Dit brengt met het zicht op de toekomst een ongelofelijk potentieel met zich mee.

Een uitgebreid toepassingsvlak voor Factom

In de praktijk is het zo dat Factom fungeert als zoveel meer dan enkel en alleen een koppeling tussen de blockchain en de bedrijven die daarop actief zijn. Factom is bovendien dan ook perfect te gebruiken binnen bijvoorbeeld een bedrijf of als schakel tussen verschillende ondernemingen. Het aanpassen van bijvoorbeeld documenten die op de blockchain staan geregistreerd is nooit mogelijk zonder dat het volledige netwerk daarvan op de hoogte wordt gebracht. Dit maakt Factom alleen maar nog belangrijker voor een grote doelgroep.

Voor wie kan Factom gebruiken interessant zijn?

In de praktijk is Factom te gebruiken door een groot aantal verschillende partijen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om bedrijven die hun data op een efficiënte en veilige manier wensen te organiseren, maar daarnaast kan het ook gaan om ondernemingen die zich bijvoorbeeld aan specifieke eisen van een wetgever of toezichthouder moeten houden. Factom is op dit vlak haar tijd sowieso reeds ver vooruit. Ze beschikt in de praktijk dan ook reeds over verschillende toepassingen die in het echte leven een oplossing kunnen betekenen voor verschillende, cruciale problemen. Zo kan Factom een oplossing bieden voor:

  • Het opzetten van hypotheken;
  • Het veilig opslaan van medische data;
  • Het verwerken, opslaan en beveiligen van gevoelige data voor overheden;

Vandaag de dag speelt bovenstaande meer dan ooit. We leven dan ook in een tijd waarin er steeds vaker sprake is van niet alleen corruptie en fraude, maar ook verlies van documentatie evenals hacks. Factom wordt dan ook door menig aantal experts in de wereld aanzien als de absolute sleutel voor het Internet of Things. Ze zou dan ook zomaar een cruciale rol kunnen gaan spelen voor wat de adoptie van deze technologie betreft.

Wat is de functie van de FCT-token van Factom?

Op het ogenblik dat u zich wat meer gaat verdiepen in Factom evenals de manier waarop haar netwerk werkt zult u meteen kunnen vaststellen dat op dit vlak een beetje verwarring wordt gezaaid. Het is namelijk zo dat bedrijven die gebruik willen gaan maken van Factom zogenaamde ‘EC’ dienen aan te kopen. Dit doet het vermoeden bestaan dat EC fungeert als token voor Factom, maar dat is niet het geval. EC is gewoon de munt die bedrijven aankopen om betalingen mee uit te voeren voor de diensten die ze bij Factom willen afnemen. Eén EC geeft dan ook in de praktijk toegang tot één kilobyte aan data. Op moment van schrijven bedragen deze kosten nog minder dan één cent.

Bovenstaande gezegd zijnde is het zo dat EC niet de token is welke bij Factom behoort. Dit zijn namelijk de zogenaamde ‘Factoids’. Deze munten werden in het leven geroepen met één achterliggende reden, namelijk het creëren van een bepaalde hoeveelheid aan schaarste binnen Factom. Dit lijkt op het eerste zicht misschien een beetje vreemd, maar op het ogenblik dat er geen drempel bestaat zou het zomaar voor iedereen mogelijk zijn om letterlijk alles te plaatsen wat ze maar willen. Dat is uiteraard niet meteen de bedoeling. Dit zou in de praktijk namelijk zorgen voor een ongelofelijk grote hoeveelheid aan data welke eigenlijk helemaal niets oplevert. Het bestaan van de FCT-tokens zorgt er dan ook voor dat er alleen maar data op de blockchain van Factom wordt geplaatst waar bedrijven ook echt baat bij hebben.

De wisselwerking tussen Factoids en EC

Over welke connectie beschikken de zogenaamde Factoids en EC’s dan ten opzichte van elkaar? Zeer eenvoudig. Factoids zijn namelijk vereist om EC aan te kunnen kopen. De EC kan in de praktijk niet worden verstuurd naar derden. Daarnaast zijn ze na éénmaal te zijn gebruikt ook niet meer opnieuw te gebruiken. Daarin ligt een niet onbelangrijk verschil ten opzichte van andere cryptomunten. De Factoids die zijn gebruikt om de EC mee aan te kopen zullen immers worden vernietigd. In de praktijk brengt dit een zeer belangrijk voordeel met zich mee voor investeerders in de FCT-token.

Naarmate er meer gebruik wordt gemaakt van EC zullen er namelijk ook meer FCT-tokens worden vernietigd. Op deze manier wordt de inflatie eigenlijk omgedraaid naar een deflationaire achtergrond. Dit brengt eveneens de nodige gevolgen voor EC met zich mee. De prijs van EC is namelijk (in tegenstelling tot deze van de Factoids) wel vastgesteld. Dit kan er voor zorgen dat er in de toekomst meer EC per FCT kan worden toegekend. Dit maakt het systeem van Factom dan weer financieel nog interessanter voor bedrijven die over enorme hoeveelheden aan data beschikken die ze willen wegzetten op de blockchain. Uiteraard valt of staat alles wel met de mate waarin Factom in de praktijk zal worden gebruikt.

Factom (FCT) kopen

Het is belangrijk om er als investeerder in Factom rekening mee te houden dat deze token slechts op een beperkt aantal (grote) exchanges wordt aangeboden. In de praktijk betekent dit dat u vooral aangewezen bent op de exchanges Poloniex en Bittrex. Daarnaast wordt er een ook beperkt gedeelte van het volume gerealiseerd op de Upbit exchange. Poloniex en Bittrex zijn echter gemiddeld goed voor zo’n slordige 96 procent van het volledige volume dat met Factom wordt gerealiseerd. Op moment van schrijven is het jammer genoeg (nog) niet mogelijk om in te stappen in Factom met vers fiat-geld onder de vorm van iDeal.